www.guteinfo.com
Skulpturer, reliefer
Guide, Annorstädes socken


Detta är inte någon vetenskapligt översikt - material, varianter och århundraden är på tok för många - men däremot skall vi visa dig vägen till underbara ting.

Använd sökmotorn

Och först skall vi säga att man kan använda vår sökmotor på tre olika sätt för att söka: text, bild (begränsad till att bara visa strax över 80 bilder) och karta. Också innehållsförteckningen är snabb.

Stenmästarna

Lite klassificering, årtal och sånt finns på översiktssidan om Stenmästarna.

Dopfuntar

Johnny Roosval, konstprofessorn, ansåg att dopfunten i Barlingbo till vänster var medeltidens främsta konstverk i Sverige; skaparen är ett konstruerat namn: Karl Kryptmästare.

Dopfunten är gjord i sandsten, som återfinns på sydvästra Gotland, och i detta hyfsat lättarbetade material var det som gutarna på 1100-talet, se Stenmästarna, började utforma saker av sten (det finns hela kyrkor byggda av sandsten).
Längre fram i tiden gick man över till den tåligare kalkstenen, och t ex dopfuntar i kalksten har det exporterats så många att ingen ens gittat räkna dem alla.

Dopfuntarna är ett jättekapitel, några exempel, också på enskilda scener: Christus natus est, Den gulbleka hästen, Den sovande Josef, Hemse, Grötlingbo, Stånga, Dopfuntsfoten, Ett bart huggande svärd, Heliga tre konungar, Hynse ei Hajde, Jesu dop, Skördeundret, Syndafallet, Tranan, Jesus väcker Lasaros, Baggen, Mannens skapelse.

Reliefer

Förutom konst som nästan känns helt inhemsk, som Hegwalds dopfuntar, finns väldigt gamla saker som tycks tillhöra helt andra kulturer. På en och annan kyrka finns reliefer av en verkstad som kallas Byzantios, dvs den mästare som var skolad i byzantisk konst. Vänge kyrka har ganska många reliefer som tagits tillvara från den gamla kyrkan och murats in i den nya 1200-talskyrkan.

Dessa reliefer är en stor sevärdhet, och åker man till Vänge så finns också på andra sidan vägen en rolig utställning, se Skolgalleriet.

Några exempel på reliefer: Barnamorden, Den sista måltiden igen, En lustiger dans, Gaitbucken jär a gaitbuck, I ditt anletes svett, Vem blir sluken, Var har du skallen, Barnamorden i Stånga, En stenskulptur.

Det finns mängder av reliefer och oftast anges på sidan om sockenkyrkan, eller som länkar, om det finns något av extraordinärt intresse, se kyrkkartan.

De märkligaste skulpturerna

På söderväggen av Stånga kyrka är det inte -->
fråga om reliefer. Vad folk en gång i världen har tänkt sig är det ingen som vet. Det har gissats hej vilt men inget känns övertygande.Motiv ut Bibeln är vanligast, men ofta finns reliefer som folk nog oftast inte känner till, som kvinnan klädd i solen i Hörsne.

Det finns jungfrur, madonnor, Jesusar i långa banor, Noak i Gammelgarn (kyrkan är berömd för sina vackra skulpturer). Nästan varje kyrka på landet är en skatt av rikedom och glädje vad gäller skulptur. Av kyrkorna i Visby är det bara S:ta Maria som har nåt att bråka om, som Fan i helvete, för övriga är utsmyckningarna så gott som helt borta, de är ruinerade. Det tar tid att hitta sånt som Jacob av Charra och Carins blomma.

Profan konst på och i kyrkorna

Kyrkorna har dock mera att visa upp än bara bibliska motiv. Källunge kyrkas sydportal har friser som helt är av denna världen, 1300-talsliv.

Vardagsliv och andra underligheter finns också på andra kyrkor, se t ex Säckpiparen i Martebo, Ryttaren på Fardhem kyrka, Den drakdiande kvinnan, Huru svin i ollonskog må hållas, Dom har koll på dig, En tidigmedeltida riddare, Några arnar, Kejsaren i Buttle, Lejonporten i Hablingbo, Märkliga ansikten, Lejonskulpturen, Underliga saker i Grötlingbo, Bänken i Burs (se bild på sidan om kyrkan).

Mer information om skulpturer kommer, men vi hoppas att denna lilla glutt har väckt ditt intresse. Det är ett stort område och vi har bara precis börjat, se innehållsförteckningen för ett och annat.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com