Världsarvet Visby


Historia - Visby - Nära - Karta

Gotland, Världsarvet Visby - foto: 0

Hansestaden Visby har genom sina unika kulturvärden blivit antagen av UNESCO som en del av Världsarvet. Vi har härigenom tagit på oss ansvaret att bevara och i vårdat skick överlämna staden till kommande generationer.Stadsplanen

Hansestaden Visby är uppförd på det branta kalkbergets avsatser ovanför ett naturligt hamnläge. Bebyggelsen omsluts av en mäktig ringmur.Stadens medeltida ursprung avspeglar sig i de oregelbundna kvarteren med sina tätt sammanbyggda hus och det nätverk av gator och gränder som genomkorsar innerstaden. Huvudstråken utgår från ringmurens tre ursprungliga stadsportar där landsbygdens vägar ledde in i staden och ned mot hamnen. Den medeltida kärnan var koncentrerad till kvarteren i anslutning till hamnen och Strandgatan och sträckte sig upp till Stora Torget.Stadsutrymmet var maximalt utnyttjat och på flera håll gjordes t o m valvslagningar över gaturummet, se Gatuvalven. De högt belägna klintarna och den norra delen av innerstaden innehöll troligen enklare träbebyggelse.

Stadens bebyggelse

Medlemskapet i Hansan gjorde staden rik och Visby utvecklades under 11-1200-talen med sin stenhusbebyggelse till en av de mest arkitektoniskt storslagna städerna i Östersjöområdet. Utländska köpmän, hantverkare, sjöfarare och kyrkans folk slog sig ner här och det gutniska Visby blev en mötesplats mellan olika kulturer. Särskilt det tyska inflytandet blev betydande och kom att sätta sin prägel på stadens liv och gestaltning.

Närmare 200 stenbyggnader från medeltiden är helt eller delvis bevarade. Påfallande många med romanska stildrag. På flera håll i staden reser sig fortfarande flervåniga handelshus med ståtliga trappgavlar, högkällare och fasaddekor i gotikens formspråk. Typiskt för stadsbilden är också 16-1700-talens träbebyggelse i korsvirke eller skiftesverksteknik. Många av dem har dessutom konstnärligt bemålade interiörer.Kyrkor och ruiner

Det kyrkliga livet var en viktig del av tillvaron under medeltiden. I Visby byggdes fler kyrkor än i någon annan stad i landet. Inom murarna finns 13 kända kyrkobyggnader. Några av dem var församlingskyrkor medan andra tillhörde kloster eller var uppförda av hansestadens utländska handelsgillen. Efter medeltidens högkonjunktur och genom reformationens verkningar kom samtliga kyrkor utom S:ta Maria, nuvarande domkyrkan, att lämnas åt sitt öde, se ruiner. S:ta Maria, bilden ovan, uppfördes ursprungligen för stadens tyska befolkning och invigdes 1225. Kyrkan omgestaltades i gotisk anda under 1300-talet.Ringmuren

Visby omges av en ovanligt väl bibehållen försvarsmur. Den är ca 3,5 km lång, 11 meter hög och uppförd till stadens skydd mot främmande inkräktare. Sannolikt hade den också till uppgift att markera stadens sjävständighet mot den gotländska landsbygden. Muren började byggas vid 1200-talets mitt och var ursprungligen betydligt lägre och enklare till sitt utförande. Den höjdes och försågs efter hand med torn och skyttegångar och anses vara färdigställd senast vid 1300-talets mitt. Muren är uppförd av kalksten i skalmursteknik och försedd med tre huvudportar och över 50 torn. Den är dessutom omgiven av vallgravar, som gjorde den mer svårintaglig. Bevarade stenbrott vittnar om att byggnadsmaterialet brutits i murens närhet.

Hansan och stadens historia

1100-talet
Visby utvecklas från vikingatida handelsplats för gotländska handelsbönder till en betydande hansestad. Ett bevakningstorn, "Kruttornet", uppförs vid hamninloppet.

1200-talet
Stadens storhetstid. Ståtliga stenhus, kyrkor och ringmuren uppförs. Staden är en av huvudorterna i det mäktiga hanseatiska förbundet. Handelspolitisk maktkamp och inbördeskrig.

1300-talet
En successiv tillbakagång inträder. Visby intas av Valdemar Atterdag 1361 och Gotland blir danskt.

1400-talet
Orostider i Östersjöområdet och svåra tider för Gotland. Visborgs slott anläggs och innehas tidvis av främmande herrar.

1500-talet
Visby plundras 1525 av lübeckarna (obs, Vad hände egentligen). Kyrkorna överges och bebyggelsen förfaller.

1600-talet
Gotland blir svenskt 1645 och en allmän återhämtning tar vid i slutet av århundradet.

1700-talet
Uppsving inom handel och näringsliv. Märks tydligt i bebyggelseutvecklingen.

1800-talet
Ruinerna och ringmuren börjar vårdas. Visby träder fram som en av de tidigaste turistorterna i landet.

1995
Visby antas som Världsarv av UNESCO.

Beslutet att anta Visby som världsarv fattades vid UNESCOS möte i Potsdam i december 1995. Hansastaden Visby nominerades enligt följande kriterier: "...ett synnerligen framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad hansestad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning".
ICOMOS maj 1995

- Rätt mycket mer information om Visby finns i spalten alldeles till höger.

/text Lennart Edlund, foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

232 m, Almedalsveckan 2006
274 m, Almedalsveckan 2009
223 m, Almedalsveckan 2010
302 m, Almedalsveckan 2012
171 m, Almedalsveckan 2014
212 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

533 m, Demonstrationen för vägpris 2012
321 m, Företagardagen 8/11 2007
270 m, Invigningsgala Gotland pride 2013
196 m, Kultur i natten
334 m, Kulturting 2007
433 m, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna
1,6 km, Mal- eller slungstenar
324 m, Maskeraden 2010
765 m, S:ta Gertrud
336 m, Stora Torget den 29 april 2007
963 m, Sveriges största sevärdhet - ringmuren
323 m, Tullar vid portarna
127 m, Vattendagen 2015
1,6 km, Vi skämmer ut oss
500 m, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg
1,4 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005
539 m, Visbydagen 2011
334 m, Återställ hålen
310 m, Öppen ruin

Bilder

504 m, Hertik Erik
344 m, Jolly Roger
1,3 km, Kalkugnar
663 m, Massor av kärlek
957 m, Svärdet i stenen
642 m, Sånt här är tråkigt att läsa
616 m, Var är medeltiden
653 m, Vinter i Visby
921 m, Väktargång | Ringmuren

Fakta

268 m, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

3,6 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

612 m, De blommande trädens glada tankar

Gravfält

4,3 km, Annelund gravfält

Guide

1,6 km, Gatuvalven i Visby

Hamnar

343 m, Visby hamn

Historia

348 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby
606 m, 1361 - massgravar på Solens berg
359 m, Brandskattningen av Visby 1361
747 m, Elvatusen jungfrur
1,6 km, En kalkugn från 1200-talet
517 m, En stor katastrof 1566
283 m, Ett skott i tornet
1,5 km, Galgberget
271 m, Gråbröder - Franciskaner
241 m, Halshuggningen 1342
513 m, Henrik Lejonet
462 m, In Gothlandia et Mari spes mea
322 m, Infördes tull till Visby 1288
594 m, Kristi riddares gård på riddarnas ö
483 m, Mariaprocessionen
760 m, Petrus de Dacia - Sveriges första författare
1,6 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai
396 m, Skampålen på Klinttorget
1,6 km, Snäckskogen i Boge
280 m, Stadens blomstring
419 m, Sören Norby
432 m, Sören Norby slår bondekungen
299 m, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523
729 m, Vad sa Petrus de Dacia 1288
245 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås
1,6 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes
319 m, Varför ruinerades Visby
333 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna
199 m, Visby lades i aska 1362
230 m, Visby stadslag
437 m, Visby under medeltiden
505 m, Visby under stenåldern
306 m, Visby underkastelsebrev
246 m, Visbys storhet under medeltiden
0 m, Världsarvet Visby

Kalkbrott

5,2 km, Follingbo kalkbrott

Konst

154 m, Anna Nyberg - A story to be told
281 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

273 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

816 m, Bödelsstugan står kvar
737 m, Djävulens spik
570 m, Fan i helvete
298 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin
741 m, Jacob av Charra
181 m, Kanonen vid Wallers plats
1,6 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

511 m, Visby domkyrka - S:ta Maria
162 m, Vårdklockans kyrka

Kåseri

568 m, Den 6 juni 2002
336 m, Elda på
278 m, Försköna Visby
439 m, Gutavallen - vad menas
391 m, Jättesnygga brudar
478 m, Kruttornets finesser
1,7 km, Kärleksstigen, Hälsans stig
812 m, Nordiska naturväsen
308 m, Nåt att titta på
289 m, Ringmurskaries
544 m, Strandpromenaden
634 m, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

313 m, Barflickor på Effes
817 m, Dei jär ret vackat
514 m, Domkyrkoberget i Visby
571 m, En helt vanlig kväll
311 m, En sommarbild
574 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården
658 m, Förlova dig på Gotland
669 m, Gotland året runt
674 m, Krumelurer i Botaniska Trädgården
398 m, Under putsen
106 m, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

143 m, Burmeisterska huset
255 m, Clematishuset
152 m, Donnerska huset
469 m, Engeströmska huset i Visby
292 m, Huset med målningarna
4,7 km, Hästnäs
473 m, Johan Målares hus
213 m, Liljehornska huset
218 m, Tjärkoket
258 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

889 m, Danska pannkakor på Medeltidsveckan
804 m, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003
837 m, Medeltidsveckan 2005 - några bilder
842 m, Medeltidsveckan 2006
843 m, Medeltidsveckan 2006 - några bilder
898 m, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti
855 m, Medeltidsveckan 2010
811 m, Medeltidsveckan 2012
914 m, Medeltidsveckan 2013
815 m, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

3,2 km, Bergbetningen
1,6 km, Galgberget, naturreservat
1,6 km, Reveln fågelskyddsområde

Platser

302 m, Almedalen
286 m, Birgers gränd
628 m, Botaniska Trädgården
486 m, Dansa, din djävul
523 m, Fiskargränd i Visby
845 m, Paviljongsplan
839 m, Rackarbacken
495 m, Salomos stenbrott
2,9 km, Södra hällarna i Visby
3,4 km, Åhsbergska hagen

Rauk

4,3 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

602 m, Dalmanstornet
469 m, Ett torn i Östergravar
451 m, Fiskarporten
899 m, Jungfrutornet
265 m, Kajsartornet
792 m, Kaponniärerna
480 m, Kruttornet - Visby kastal
277 m, Kvarntornet
676 m, Kärleksporten
233 m, Lilla Strandporten
970 m, Lübeckerbräschen
881 m, Långa Lisa
846 m, Murfallet
853 m, Mynthuset
1,0 km, Nordergravar
874 m, Norderport
964 m, Portar i ringmuren
909 m, S:t Göransporten
469 m, Segeltornet
602 m, Sidledes skytte
980 m, Silverhättan eller Kames
473 m, Skansen Havsfrun
975 m, Snäckgärdsporten
559 m, Sparbössan
606 m, Sprundflaskan
241 m, Stor Christin
419 m, Storhenrik, Store Henrik
374 m, Söderport
208 m, Tjärkoket
354 m, Valdemarsmuren
630 m, Östergravar i Visby
330 m, Österport

Ruin

1,6 km, Allmänt ruiner
429 m, Drottens ruin
636 m, Helgeands kyrkoruin
379 m, Ryska kyrkan
592 m, S:t Clemens ruin
1,2 km, S:t Göran - kyrkoruin
19 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber
388 m, S:t Lars ruin
190 m, S:t Mikael
749 m, S:t Nicolai ruin
550 m, S:t Olof ruin
312 m, S:ta Carin ruin
707 m, S:ta Gertrud ruin
631 m, Solberga Kloster ruin
474 m, Visborgs slott

Runor

22 m, Evigt medan världen vakar

Saga

290 m, Carins blomma
899 m, Jungfrun i tornet
651 m, Karbunkelstenarna
476 m, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

497 m, Den återuppståndne i domkyrkan
499 m, Jungfru Maria
478 m, Klädd i solen i Visby
512 m, Markus, evangelisten
578 m, Änglavingar

Stränder

3,2 km, Gustavsvik
1,8 km, Norderstrand
4,4 km, Snäck
403 m, Visby havsbad

Träsk

5,4 km, Svaide vät

Visby

209 m, 25 juli 2003
365 m, De första spåren
446 m, Klinten
351 m, Stora Torget
165 m, Strandgatan
284 m, Välkommen till Visby

Färjor

869 m, Destination Gotland