Hästtjuvar


Artiklar - Sjonhem - Nära - Karta

Gotland, Hästtjuvar - foto: Bernt Enderborg

Det finns bra mycket mer på Gotland än vad folk tror. Nuförtin så är det ett hästarnas land och det finns ridskolor, -leder och gårdar som tar hand om hästar i långa banor - hästar trivs bra på Gotland och blir precis som lamm (får) och rådjur såväl större som starkare.

En myckenhet hästar medför dock problem, men vi har dessbättre professionella lösningar också för sånt.Behöver du hjälp så kontakta Gervide gård. Och det kan du också göra om du nöjer dig med att rida eller bo på Gotland eller så, en järnålderskonferens kanske...
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

5,8 km, Arkeologins dag 2017
4,2 km, Bjärges Solljus
3,6 km, Bolagsstämma i Vänge
3,6 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
5,0 km, Det lilla är förbi
0 m, Hästtjuvar
5,7 km, Western Riders Gotland
5,5 km, Veterantraktorer
5,2 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

5,7 km, En cowgirl
5,8 km, Gotland - hästarnas land
4,9 km, Våtmark

Fauna

5,3 km, En vit stork

Fornborgar

4,7 km, Arängsbacke
3,7 km, Borgen vid Hallegårda
2,7 km, Tomase fornborg
2,4 km, Viklau fornborg

Företag

4,2 km, Bjärges Träförädling AB
98 m, Gervide gård
2,8 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

3,8 km, Broa gravfält

Historia

6,0 km, Allén till kyrkan från Kungsgården
2,1 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
3,2 km, Draken i Vänge
4,0 km, En portal i Halla kyrka
4,0 km, Guteriddaren
5,4 km, Gutnaltinget - marknadsplats, varv
3,9 km, Inbördeskriget 1288
3,2 km, Järnålderns organisation och försvar
3,7 km, Nordens största gravklot
5,8 km, Skyltinformation vid Roma kloster
3,2 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

4,8 km, Eisläggar
3,2 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
1,8 km, Jag såg rus
5,9 km, Många böcker i Gutnalia
3,2 km, Tors borg
4,2 km, Vad är det väl
5,8 km, Wigarius i Romakloster
1,6 km, Vikingakläder

Kyrka

4,9 km, Ganthem kyrka
4,0 km, Halla kyrka
5,8 km, Roma kloster
930 m, Sjonhem kyrka
4,7 km, Viklau kyrka
3,2 km, Vänge kyrka

Kåseri

2,6 km, En vårsida för 2007
3,2 km, Ett silverne träd
3,7 km, Havets söner

Kämpgravar

4,7 km, Fornänge i Vänge
1,7 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

5,8 km, Jag börjar gilla Kungsgårn
3,2 km, Man ser dem sällan
5,9 km, Skelett i vindarna
4,1 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

5,9 km, Klosterbyggnad
3,7 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
4,6 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

4,4 km, Cedergrens orgelmuseum
938 m, Russmuseum

Målningar

4,9 km, Andreas, Paulus och Petrus
4,8 km, Gud Fader i Ganthem
4,9 km, Helvetesgapet
4,8 km, På stora fötter i Ganthem
4,8 km, Själavägningen i Ganthem

Naturreservat

3,0 km, Klosteränget

Platser

3,6 km, Ett gotländskt vattendrag
5,9 km, Fiskdammar i Roma
3,6 km, Vänge bygdegård

Romateatern

5,9 km, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

4,0 km, Dräpte lübeckare
547 m, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

3,2 km, Bysantisk figuration
3,2 km, Den vikingatida kyrktuppen
3,2 km, Ett bart huggande svärd
3,2 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
4,7 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
4,7 km, Jesus väcker Lasaros
3,2 km, Kvinnans skapelse
3,2 km, Mannens skapelse
4,0 km, Salomes hand
3,2 km, Triumfkrucifixet i Vänge
3,2 km, Tuppundret i Vänge
3,2 km, Vattenvarelsen i Vänge
912 m, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
3,2 km, Vem blir sluken
4,8 km, Vem är det på Ganthems kyrka
4,7 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

4,9 km, Disroir, disrojr

Tackar

5,7 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

3,1 km, Vänge prästänge