Glimmingehus - ett gutniskt hus i Skåne


Kåseri

Gotland, Glimmingehus - ett gutniskt hus i Skåne - foto: Bernt Enderborg

Vid ett besök hos mina goda vänner Gisberth och hans fru på i Österlen tog vi oss en dag ledigt för utflykt, bl a besökte vi Glimmingehus.


Det är förstås ingen tvekan om varifrån byggnadsstilen kommer, och den som har läst historia vet att byggnadsherren hette Jens Holgersen Ulfstand - mitten nedan (till vänster respektive höger fruarna av ätterna Brahe och Trolle).


Ulfstand föddes omkring 1460 och dog 1523. Han var danskt riksråd och amiral. 1487 insattes han som länsman på Gotland, varifrån han bekrigade bl a Sverige, 1509 fick han ett nytt uppdrag som amiral för den nyskapade danska örlogsflottan. Glimminge ärvde han 1485 av sin far, Holger Henrikson Ulfstand, som tillsammans med sin fru Brigitta Rosensparre har en gravsten av gotländsk kalk i Vallby kyrka; Jens ligger också begravd i kyrkan. Mellan 1499 och 1513 uppförde Ulfstand sin borg Glimmingehus, som enligt inskriften över ingången grundlades "annen sancte valborge dagh" 1499.


På Gotland är skåningen Ulfstand synnerligen illa omskriven i hävderna: han höjde skatter och roffade åt sig allt han orkade, och lite av kontinentens feodalstorhetsvansinne bodde nog i länsmannen. Men vi får dock komma ihåg att denna svenska historia är skriven av svenskar och för dom är dansken Ulfstand en nagel i ögat. Dock vet vi att allmogen på Gotland var synnerligen förtretade på Ulfstand och skickade en drös klagomålsbrev till danske kungen, som, om jag minns rätt, avsände en delegation till Gotland för att reda ut det där. Delegationen kom väl till rätta med ett och annat, Ulfstand var emellertid snabb med att träffa förlikningar, men ingalunda med allt, bl a införde han slottsköp, dvs att länsmannen hade rätt att till ett av honom fastställt pris köpa varor av bönderna som han själv sedan sålde med god förtjänst, t ex klippingshandskar av mjukt gotländskt läder. Men det är ju ingalunda värre än de avarter som förekommer n i dag varför vi inte skall döma Ulfstand för lättvindigt.


Inuti borgen finns en åttakantig stentavla kring vilken en inskrift i medeltida minuskler löper - översatt till svenska:

"Jag är en kämpe stark och stor
från Gotland jag till Skåne for 1487 (mcdlxxxvii)"

Den vanligaste tolkningen av inskriften är att den avser Ulfstand själv, som alltså av obekant anledning antas ha velat komma ihåg att han for från Gotland till fädernegodset Glimminge när han blev länsman på Gotland. Nils Lithberg har därför lagt fram en rimligare förklaring, nämligen att inskriften avser något annat än Ulfstand själv. Lithberg säger förkortat att då Ulfstand kom till Gotland började han omedelbart skeppa byggmaterial från ruinerna i Visby till Skåne, alltså är själva Glimmingehus den "kämpe stark och stor" som nämns i inskriften.

Mycket av materialet i borgen kommer från Gotland, därtill antar en och annan att det nog är gotländska byggmästare som utfört det mesta av arbetet och att den nämnde Adam van Düren nog bara har gjort lite utsmyckning. Och det är inte bara sten som kommer från Gotland, troligt är också att delar av virket är gotländskt ty i en klagoskrift till danska majestätet säger bönderna på Gotland att de utan ersättning hade fått leverera virke till slottsbygget i Visby (som skatt), och det hade man tydligen gått med på, men Ulfstand hade krävt in virke under hela sin länsmanstid vilket alltså rimligen var bra mycket mer än behovet vid Visborgs slott.

- Glimmingehus är en ivägburen bit Gotland mitt på Österslätt i Skåne.


Min gode vän har ju farit "från Gotland till Skåne" så jag tyckte det var lika bra att ta hand om honom direkt. Och i förbigående skall vi också nämna att Dansk TV säger att den 100%-iga bonden Frank Erichsen, bonderøven, på något sätt är släkt med Ulfstand själv.
/text och foto Bernt Enderborg