Vätar på Gotland


Naturtyper

Gotland, Vätar på Gotland - foto: Björn Pettersson

Vätar uppstår efter nederbörd och på platser där vattnet har svårt att rinna undan. De hittas i sänkor och har ibland vatten året runt. Men ofta torkar vätarna ut fullständigt under sommaren och därför trivs bara växter som klarar kraftiga växlingar av fuktighet.

Den största samlingen av vätar finns vid Russvätar i Ardre. Där växer bl a gotlandsippan som är en underart till backsippan (Anemóne pulsatilla) som ju inte finns på Gotland.

Det går också att finna små vätar runt om på öns hällmarker.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson