Barshalder skeppssättning


Skeppssättningar - Grötlingbo - Nära - Karta

Gotland, Barshalder skeppssättning - foto: Bernt Enderborg

Gotlands sydligaste skeppssättning återfinns i Grötlingbo socken. Något särskilt namn på denna har jag aldrig hört. Barshalder är det namn som används för det stora gravfältet på södra Gotland mellan Grötlingbo och Fide, där man har funnit massvis av saker från brons- och järnålder. Här använder jag namnet Barshalder därför att skeppet återfinns på detta gravfält. Måhända skall tilläggas att därboende folk nog inte säger "Barshalder", det är bara tolkat så, de torde säga "Bassalda" eller något åt det hållet.

Skeppssättningen på Barsalder

Skeppssättningen är i alla fall 19 meter lång och undersöktes 1928 då man fann brända ben och krukskärvor. Från en teckning som gjordes av Hilfeling 1799 vet man att det precis söder om skeppet stod tre stenar på rad som en vacker svans. Dessa är, liksom många gravar på denna sida av väg 142, borta för länge sen. Däremot finns en rund stensättning kvar att se alldeles norr om skeppet.

Skeppssättningen i Grötlingbo

Precis norr om skeppssättningen ligger en rund och stenkantad grav, en s.k. stensättning. Hagen där det hela ligger är promenadskön.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen