Den unika predikstolen i Grötlingbo


Historia - Grötlingbo - Nära - Karta

Gotland, Den unika predikstolen i Grötlingbo - foto: Bernt Enderborg

Bengt Stolt säger i Gotländskt Arkiv 1998 på sidan 59 att i ett av fälten på predikstolen i Grötlingbo kyrka, bilden ovan, visas "en man med svart helskägg, brun barett, ståndkrage och pälsbrämad mantel...".

Han berättar vidare att predikstolen kom till Grötlingbo 1699 men att den hade gjorts för domkyrkan S:ta Maria år 1548. Jacob Tofftenius berättade (säger Stolt, när framgår inte) i en kyrkobok att predikstolen hämtades 1699 och att: "Therpå är uthuggit Käijser Carl den V med dess broder kung Ferdinands beläte jämte Luthers och Philipp. Melanchtons foruten andras, som man icke kan weta". Lite tidigare har Stolt sagt att: "Dekoren är såvitt känt fullständigt unik".Predikstolen är dekorerad under den tid då Gotland låg under Danmark, och en bra fråga är förstås varför den tyske kejsaren ingår i dekoren. Det är det danska riksvapnet som visas på bilden och de små vapnen under detta tillhör herrar Hardenbarsch och Rosenkrans; Hardenbarsch alias Hardenberg var länsman på Gotland 1544-51. Det kan vara dessa båda herrar som har bekostat predikstolen, även om Bengt Stolt sätter frågetecken kring detta ty i så fall, menar han, borde Strelow ha nämnt detta i sin krönika 1633, som påstås vara danskvänlig.Melanchton och Luther med sin doktorsmössa.

Varför Carl den V
Predikstolen förfärdigades under Kristian II levnad (1481-1559 - tyrann i Sverige, den gode i Danmark) som var kung i Danmark och Norge 1513–1523 samt kung av Sverige 1520–1521. För att förstå varför jag talar om Kristian II, se sidan om Maktkampen i början av 1500-talet.

Kristian den II var gift med den tyske kejsarens syster Elisabeth, och varför skulle han inte vilja ha hjälp av Carl V att återfå sina riken?

Bengt Stolt berättar att 1536 införde Christian III reformationen i Danmark, också på Gotland, medan kejsaren som var katolik försökte förhindra detta. Christian III riskerade alltså att kejsaren ilsknade till men han lyckades trots religiösa motsättningar 1544 sluta en freds- och vänskapstraktat med Carl den V (kejsarens bror kung Ferdinand på bild till vänster).

Det är flera turer i detta, som du kan läsa om i Gotländskt Arkiv 1998, men Bengt Stolt säger: "Mot den här bakgrunden är det inte otänkbart, att man just 1548 pryder en dansk prediktstol med Luther, Melanchton, kejsarens och hans broder."

Det är alltså enligt undertecknad avancerat "kryperi" du kan se på predikstolen i Grötlingbo kyrka, inte bara Cristian III:s utan antagligen också Visbys, som såg till att den kom bort från domkyrkan emedan Gotland blev svenskt 1679. Folk i Grötlingbo, gråitlingarna, struntade uppenbarligen i detta och har därför nu en vacker och unik predikstol, och tjänstgörande präst ignorerade tydligen också detta, ty han fick sig ju en predikstol att dundra från - ett underbart exempel på predikan från 1600-talet kan du läsa på sidan om Hablingbo kyrka.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Hundar

7,4 km, Alla hundar