Kvie källmyr


Naturreservat - Lojsta - Nära - Karta

Gotland, Kvie källmyr - foto: Bernt Enderborg

År 2004 bildades det 32 hektar stora naturreservatet Kvie källmyr för att skydda en källbäck och omgivande våtmarker; som syns på fotot slingrar sig bäcken rejält i meanderbågar ett litet stycke innan den rinner ut i agmyren.

Kvie källmyr i Lojsta

Gotlands Länsstyrelse säger på sin sida att "i bäcken finns rikligt med kalktuff" vilket är utfälld kalk som småningom bildar en porös bergart som kallas kalktuff eller källkalk. Bergarten uppstår alltså genom att väldigt kalkhaltigt grundvatten bildar en källa på markytan där kalken fälls ut; det där förekommer också på somliga ställen på Gotlands åkrar som är vita varför jordarten kallas bleke.

blomster, Kvie källmyr

Vegetationen är mycket artrik, bl a många olika mossor, och att "bäcken omges av källkärr" och att typiska kalkkärrsväxter kan hittas, sånt som "axag, ängsstarr, hirsstarr, gräsull, smalfräken, svarthö, kärrlilja, slåtterblomma, blodrot, majviva, ängsvädd, vildlin, storsileshår, brun ögontröst, tätört, fjälltätört och kustarun samt orkidéer som ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, luktsporre och kärrknipprot".

spigg i Kvie källmyr

Det levde en del spigg (baingyl) i den grunda bäcken som fylls av iskalla källor utan kontakt med havet. Hur dessa har tagit sig dit är inte gott att veta.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fauna

3,0 km, Russen på Lojsta hed

Fornborgar

2,4 km, Lojsta slott

Gravfält

5,0 km, Duckarvegraven

Kuriosa

2,5 km, Lojsta slott
3,0 km, Russi pa Lojsthaid

Kyrka

4,8 km, Gerum kyrka
1,7 km, Lojsta kyrka

Kåseri

6,2 km, Värdegrund

Museer

2,4 km, Lojsta hall och slott

Målningar

5,0 km, Färg från 1100-talet
1,7 km, Glasmålningar i Lojsta kyrka
4,8 km, Judaskyssen i Gerum
1,7 km, S:t Simon på altartavlan i Lojsta kyrka

Naturreservat

3,0 km, Botes källmyr
0 m, Kvie källmyr

Platser

4,6 km, Ejmunde vattenkvarn
1,5 km, Lojstaeken
4,2 km, Rambas ei Hajde
1,8 km, Silverstenen i Lojsta

Runor

1,7 km, Envar som läser detta

Skulptur

4,8 km, Den sovande Josef
4,8 km, Draken i Gerum
4,9 km, Heliga tre konungar

Träsk

2,7 km, Broträsk
2,2 km, Rammträsk

Ängen

5,7 km, Gerum prästänge
1,8 km, Lojsta prästänge

Banker

9,9 km, Swedbank i Hemse

Byggbranschen

9,7 km, Mullvalds AB
9,9 km, XL bygg Svahns

Caféer

10,0 km, Jonassons Bageri & Konditori

Fastigheter

9,5 km, Fastighets AB Båset

Förening

10,0 km, Hemse Företagarförening
9,9 km, Hemsegården
9,8 km, Röda Korset Kupan Hemse

Guldsmide

9,8 km, Hemse Guld & Present

Gym

9,8 km, Sudergym

Hantverkare

9,3 km, Halldings Hyrtält

Hårfrisörer

9,8 km, Hårknuten

Kiosk

9,8 km, Hemse Tobak & Spel

Kläder

9,9 km, Hemse Beklädnadsaffär

Kontorsvaror

9,9 km, Hemse Krut & Pappershandel

Livsmedel

9,9 km, Coop Konsum Gotland
9,8 km, Hemse fiskaffär
9,8 km, ICA Supermarket Hemse

Shopping

9,1 km, Gotlands Kuriåsa
9,8 km, Systembolaget Hemse

Sjukvård

9,8 km, Apoteket Kronan

Skola

9,8 km, Vuxenskolan Hemse