Fålltare fylling


Saga - Garda - Nära - Karta

Gotland, Fålltare fylling - foto: Bernt Enderborg

Bronsåldersröset Digerrojr söder om Gålrum i Alskog socken ligger på mark som tillhör gården Folkedarve i Garde socken; man får promenera en kilometer ner i skogen för att komma fram till röset. Röset kallas också för Graips rojr, en sonson till den förste guten Tjelvar som hette Graipr är begravd där; Tjelvar själv är begravd i Boge.Bonden på Folkedarve, som stod på god fot med höginnevånaren vid Digerrojr, lurade under ett fylleslag till sig hans gyllene dryckeshorn och red iväg med det över åkrarna, men uppmärksamma troll illfänades genom skrik och rop: "Fålltare fyllingen for av mä oä gyllingen!"Fålltare fylling, som inte var en dum karl, red emellertid på tvärs mot plogtiltorna, vilket genom det korsmönster som uppstår var till besvär för den hedna höginnevånaren. Vid hemkomsten slängde han gyllingen i vedlår'n, vilken om möjligt innehåller ännu flera kors, och hade andra liknande korshyss sig för. Genom sin fiffighet och inte minst korsets stora makt lyckades han behålla gyllingen.

Guldhornet (gyllingen) lär han funnits ett tag vid Folkedarve men kom visst med tiden till Bäl, där en Böinde-Carl lär ha sett det. Denne påstod att det stod "åtskilligt svårtydd läsning" på gyllingen.

Fålltare fylling = Folkedarve hövding.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,1 km, Bieffekten
4,9 km, Ljugarns förskola - Bikupan
4,8 km, Ljuvliga Ljugarn på Gotland - film
4,7 km, Ormkvinnans barn 2006
2,2 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

3,1 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

5,4 km, Brändu fiskeläge (Bränndu)
5,0 km, Gamle hamn i Ljugarn
4,4 km, Langbjänne, Langbjenne fiskeläge
5,6 km, Natudd fiskeläge
2,8 km, Svajde fiskeläge
1,8 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

1,7 km, Botvidebackar - Walbierg
4,5 km, Fornborgen Burgen eller Burgvallen

Företag

4,6 km, Ljugarns Bygg

Hamnar

4,5 km, Ljugarns hamn

Historia

3,4 km, 1100-talstaket i Garde kyrka
2,3 km, Anckarströms änka
4,7 km, God Gardesten
3,4 km, Kalkstensbrytning i Garde
3,3 km, Kyrkan som står barfota
3,4 km, Lite mer om Garde kyrka
3,4 km, Medeltida gårdsport i Garde
2,5 km, Portklappen i Alskog
2,1 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

3,0 km, Lau kastal

Kuriosa

3,0 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

2,5 km, Alskog kyrka
3,4 km, Garde kyrka
3,1 km, Lau kyrka

Kåseri

4,4 km, Ellinor på land
4,6 km, I centralplaneringens anda
4,9 km, Ljugarn med Fish n Chips
3,4 km, Nog ser det ut som
2,8 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

3,6 km, Graips hus
1,9 km, Käldänge
857 m, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

1,9 km, Hur mycket magi tål du
3,0 km, Månen
1,4 km, Några bilder på Lau
5,6 km, Soluppgången bei Natudd
4,8 km, Ta det lugnt - besök Ljugarn i stället
5,3 km, Vinter i världens vackraste land
2,6 km, Älvorna dansar

Museer

4,6 km, Fossilmuseum
4,6 km, Ljugarn strandridaregård

Målningar

2,5 km, Alskogaren - glasmålare
3,1 km, Aposteln Petrus i Lau
3,4 km, Boris och Gleb
3,1 km, Den unge Jesus
2,5 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

2,7 km, Ollajvs naturreservat

Platser

2,1 km, Godugn - stenåldersgrotta
2,5 km, Lau käldu
2,1 km, Visbjerg

Reklam

3,9 km, Husbyggarna

Runor

3,4 km, En av våra kyrkor

Saga

0 m, Fålltare fylling

Skeppssättningar

2,5 km, Gålrum gravfält
1,8 km, Bandeläins täppu
58 m, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

3,1 km, Altartavlan i Lau kyrka
2,5 km, Globus, stenkonstnär
2,5 km, Josefs första dröm
3,1 km, Medeltida föreställningar
3,1 km, Triumfkrucifixet i Lau
3,1 km, Tvivlaren i Lau

Socken

2,5 km, Alskog

Stenrösen

11 m, Digerrojr
2,6 km, Dikkarehagens röse

Stränder

1,8 km, Lausviken
2,8 km, Svajde

Ängen

4,8 km, Hemängen i Ljugarn
1,9 km, Käldänge