Vikingatida verktyg från Mästermyr


Historia

Gotland, Vikingatida verktyg från Mästermyr - foto: Bernt Enderborg

1936 var det äntligen dags att för första gången plöja i Mästermyr i Sproge socken på västra Gotland - myren dikades ut i början av 1900-talet. Plogen drog fram en ekkista, 90x25 cm, från vikingatiden som var full av verktyg; kopior ovan.

Verktyg från Vikingatiden. Mästermyr, Sproge

Mästermyr är ett rejält stycke, och riktigt vad som dikades ut i början av 1900-talet vet jag inte. Myren ligger söder om Levide och Fardhem, väster om Hemse och Alva, öster om Sproge och Silte och norr om Hablingbo - eller kanske skall man säga att den ligger i dessa socknar. På bilden ovan står jag ungefär mitt på Mästermyr och tar ett kort österut, mot Hemse.

Verktygskista från Vikingatiden funnen i Mästermyr, Sproge socken
Ett kort åt nordost från samma ställe. Det är ett rejält stycke.

Verktygslåda från Vikingatiden
Bilden visar kopior.

Det är Europas största samlade vikingatida verktygsfynd, daterad till omkring år 1000, och innehåller över 200 verktyg i olika storlekar, bl a tre släggor, tre hammare och en hammare för att tillverka kärl, en stor smidestång och en järnsax för plåtklippning. Småverktyg som fyra mindre städ, verktyg för tillverkning av spik och tre stansdynor. Men ägaren var inte bara smed utan också snickare, några skafthålsyxor av typisk vikingatida typ, en bred tväryxa, en s k navare (borr), en fogsvans, ett löst sågblad, ett stämjärn, ett skavjärn och flera filar; lite andra grunkor också, som två stora dörrlåsnycklar, tre små hänglås, låsdetaljer och låsbeslag.

Verktyg Vikingatida
Kopia.

Kistan transporterades nog över myren, som då var en sjö, med båt ty utanför kistan hittades tre bronskittlar, lika många klockor/skällor och en blosskorg i järn.

Verktyg från Vikingatiden
Kopior.

Kvaliteten på redskapen är förunderlig, de har konserverats av myrjorden, och för den som kikar efter så är det inte länge sen redskapen såg ut alldeles som de vikingatida - besök Wanges gårdsmuseum i Burs.

Verktygskistan är ett helt fantastiskt fynd! Och med kopior av dessa verktyg hamras och bankas det överallt i världen där man vill återskapa vikingatida miljöer. Utom på Gotland förstås, och givetvis är verktygslådan kulturstulen till Stockholm.
/text och foto Bernt Enderborg