Guds stad i Gammelgarn


Skulptur - Gammelgarn - Nära - Karta

Gotland, Guds stad i Gammelgarn - foto: Bernt Enderborg

"Gammelgarns kyrka ter sig med sin praktfullt bildrika huvudportal - en av Gotlands förnämsta - som en höggotisk anläggning av vanlig gotländsk plantyp", säger Johnny Roosval och Erland Lagerlöf gemensamt i Konstinventariet 1963 (varifrån citaten på denna sida kommer).

Denna sida handlar om vad som står ovanpå denna portal. Vi har gjort flera sidor om andra skulpturer, se Adam och Eva i Gammelgarn, Det egna valet, Kain och Abel, Gubben Noak, I ditt anletes svett och Rumphuggen objektivitet.

Långhusportalen, Gammelgarn kyrka

Koret och långhuset är från "1300-talets andra fjärdedel", gjorda av Egypticus, om toppen på portalen, bilden, sägs bara "Röstets spets avslutas med en stor åttkantig knopp, som utgör underlag för en stående fågel." När kyrkan restaurerades 1956-58, restaurerades kapitälskulpturerna av stenhuggare Henry Karlsson från Slite.

Långhusportalen på Gammelgarn kyrka

Spekulationer

Örnen tör väl vara evangelisten Johannes, en vanlig symbol för honom, som vakar över gammelgänningarna, men man skulle väl också kunna helt profant tänka sig att det är fågel Fenix som står där som ett bevis på att kyrkan är tillbaka efter att den byggts om; tornet är egentligen alls inget torn "utan utgör det återstående västpartiet av långhuset till en äldre kyrka, »kärnkyrkan», från 1200-talets andra fjärdedel". Men kärnkyrkans öde vet vi ingen om. Johannes, så är det nog.

Kyrkobyggnaden tillhör nog himmelriket, Guds stad, där allt sägs vara trevligt och tillvaron inriktad på helt andra värden än de vanliga jordiska. Augustinus var känd på Gotland, se t ex S:t Augustinus och S:t Nicolai. Du kan översiktligt läsa om Guds stad på Wikipedia.

Säkert har folk i Gammelgarn, gammelgänningarna, fått höra om detta åtskilliga gånger under århundradenas raska flykt.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen