Fågelskådning på Gotland


Guide

Gotland, Fågelskådning på Gotland - foto: Bernt Enderborg

Vill du skåda fåglar på Gotland så är en bra början att kontakta föreningen:

"Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) är en ideell förening som verkar för bevarandet av ett rikt fågelliv på Gotland och ökad kunskap om Gotlands fågelfauna. Vi är en del av SOF BirdLife och ingår i BirdLife International, som är en av världens största och äldsta naturvårdsorganisationer."

GOFs hemsida blacku.se.

Det finns också en Facebookgrupp vid namn "Fågelskådning på Gotland", där aktuelle obsar och månge fine bilda vises.

Gulsparv

Lite mer information

Evenemang, och under rubriken "Information" visas bra lokaler för fågelskådning på Gotland:
/text och foto Bernt Enderborg