Skyddad kulturegendom


Guide

Gotland, Skyddad kulturegendom - foto: Bernt Enderborg

Citat från Länsstyrelsen hemsida: "1954 års Haagkonvention kom till som en följd av den stora förstörelsen av kulturegendom under de båda världskrigen. Över 130 länder har i dagsläget anslutit sig till konventionen. Anslutna länder förbinder sig bland annat att inte använda kulturegendom för militära ändamål och att avhålla sig från fientlig handling riktad mot sådan egendom. Förbindelsen gäller både inom det egna landets gränser och på andra anslutna länders territorier."

- Nej, undertecknad har inte en susning om vilka kriterier som har använts för att komma fram till detta urval, men vi länkar upp somligt som är lätt att besöka:

Anga kyrka
Annas Nöje
Bläse kalkbruksmuseum
Bottarve Museigård
Bro kyrka
Brucebo, Väskinde
Bulverket i Tingstäde träsk
Bunge kyrka
Bungemuseet
Burs kyrka + prästgården
Dalhem kyrka
Enholmen
Eskelhem kyrka
Galgen, Visby
Gamle hamn
Garde kyrka
Gothem kyrka
Gotländska bildstenar in situ i Buttle
Grötlingbo kyrka
Gålrum
Katthamra gård
Kattlunds museigård
Källunge kyrka
Landsarkivet, Visby
Lau kyrka
Lauks medeltidshuset
Lye kyrka
Lärbro kyrka
Magasin Visborg
Martebo kyrka
Mästerby kyrka
Norrbys kulturreservat
Norrlanda kyrka
Othem kyrka + prästgårdsmiljön
Petes museigård
Rannarve
Roma Kungsgård
Rone kyrka
Stavars hus
Stenkyrka kyrka
Stora Hästnäs medeltidshus
Stora Takstens
Strandridaregården Kyllaj
Sundre Kastal
Tjelvars grav
Tomtbods fiskeläge
Torsburgen
Trullhalsar
Uggarde roir
Vallhagar
Vallstena kyrka
Vamlingbo kyrka
Vatlings medeltidshuset
Västergarn kyrka
Västergarnsvallen
Östergarnsholms gamla fyr
/text och foto Bernt Enderborg