Portklappen i Alskog


Historia - Alskog - Nära - Karta

Gotland, Portklappen i Alskog - foto: Bernt Enderborg

Bilden visar en liten bit av långhusets dörr på Alskogs kyrka, som är medeltida, liksom själva portalen, förra hälften av 1200-talet säger Erland Lagerlöf i Sveriges kyrkor, men träet i dörren har bytts ut ett antal gånger; portalen är en märkvärdighet bl a för Globus.

Till vänster på bilden ser du anordningar för att sätta upp meddelanden. Sådana är nog inte alltför gamla ehuru t ex Stångalnen är ett sorts meddelande av ansenlig ålder liksom runorna i Fole, se sidan om kyrkan.

Portklapp, Alskog kyrka, Gotland

Portklappen brukar omnämnas då det redogörs för kyrkan.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

3,8 km, Bieffekten
4,4 km, Ljugarns förskola - Bikupan
2,3 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

3,2 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

3,6 km, Svajde fiskeläge
3,7 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

4,2 km, Botvidebackar - Walbierg
4,3 km, Fornborgen Burgen eller Burgvallen
5,8 km, Kaupungs slott

Historia

3,1 km, 1100-talstaket i Garde kyrka
1,7 km, Anckarströms änka
4,0 km, En sojde i Garde
2,5 km, God Gardesten
3,1 km, Kalkstensbrytning i Garde
3,1 km, Kyrkan som står barfota
3,1 km, Lite mer om Garde kyrka
3,0 km, Medeltida gårdsport i Garde
4,1 km, Offerkast av sten
0 m, Portklappen i Alskog
2,0 km, Visbjerg - promenadguiden

Kuriosa

5,4 km, En sojde

Kyrka

3 m, Alskog kyrka
3,1 km, Garde kyrka
5,3 km, Gunfjauns kapell

Kåseri

3,1 km, Nog ser det ut som
3,6 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

3,1 km, Graips hus
2,2 km, Käldänge
2,0 km, Kämpgravar i Juves änge
4,0 km, Visne ängar

Magiska Gotland

2,1 km, Hur mycket magi tål du
3,6 km, Månen
3,9 km, Några bilder på Lau
4,9 km, Älvorna dansar

Målningar

22 m, Alskogaren - glasmålare
3,1 km, Boris och Gleb
30 m, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

2,6 km, Ollajvs naturreservat

Platser

4,6 km, Godugn - stenåldersgrotta
5,0 km, Lau käldu
2,0 km, Visbjerg

Reklam

4,2 km, Husbyggarna

Runor

3,1 km, En av våra kyrkor

Saga

2,5 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

1,7 km, Gålrum gravfält
4,2 km, Bandeläins täppu
3,5 km, Liffrideskeppen
2,4 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

80 m, Globus, stenkonstnär
6 m, Josefs första dröm

Slipskåror

3,6 km, Lite till om slipskåror

Socken

60 m, Alskog

Stenrösen

2,5 km, Digerrojr
1,8 km, Dikkarehagens röse

Stränder

4,0 km, Lausviken
3,7 km, Svajde

Ängen

2,2 km, Käldänge