Batseba i Västerhejde kyrka


Målningar - Västerhejde - Nära - Karta

Gotland, Batseba i Västerhejde kyrka - foto: Bernt Enderborg

Orgelläktaren som 1689 gjordes av Nils snickare till Västerhejde kyrka, se Sveriges kyrkor, Konsthistoriskt inventarium, Hejde setting, Esselte 1942, sid 57 ff, har några annorlunda målningar, "säregna" säger inventariet. De är möjligen utförda av en tysk vid namn Abraham Beck; han lär också ha smyckat bänkdörrar i Follingbo kyrka. Målningarna utfördes 1696, samma skottår som Isac Newton blev chef för Englands myntverk

Det är Batseba det där, som badar på taket. Hon kallas ibland Batseba, ibland Bat Seba men också Bat-Seba - namnet betyder kanhända "dotter av överflöd", det finns andra förslag - och hon är ett kärt barn i litteratur, musik och poesi ehuru det som hände är för sorgligt, som står att läsa i Andra Samuelsboken, kapitel 11.

Den pricksäkre spelemannen Kung David, han kunde hemliga ackord enligt Leonard Cohen - om du kikar på bilden ser du att David spelar harpa på balkongen i bakgrunden - gick en vårkväll omkring på taket på sitt palats när han fick syn på det som visas på bilden. Hon var mycket vacker, David sände bud efter henne och gjorde henne med barn trots att hon var gift med Uria.

När Batseba meddelade David detta kallade han hem hennes man och hoppades att han skulle ta tillfället i akt. Men se, det gjorde han inte alls det, och därför såg kungen till att Uria när han återvände till kriget blev ställd framför "de häftigaste anfallen" och att de andra soldaterna skulle dra sig "tillbaka från honom, så att han blir slagen och dödad".

När Batseba fick höra att "hennes ägare" var död, det står så men lär kunna tydas som "äkta man", iakttog hon sorgeperioden, och när den var över kallade David henne till sig, gifte sig vid henne och med tiden födde hon dem en son (det första barnet dog dock som ett straff för David - sic!). Och den andre var inte vilken son som helst utan själve den vise Salomo, som hon tillsammans med en profet i Första Konungaboken lyckas göra till kung efter David.

Det finns fler intressanta målningar på orgelläktaren i Västerhejde kyrka, dem får vi ta en annan gång, men för skoj skull kan vi tala om att det i Visby finns en sten från Salomos stenbrott.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

5,5 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005

Bildsten

2,3 km, Forse bildsten
1,9 km, Suderbys bildsten

Fiskeläge

3,9 km, Ygne fiskeläge

Fornborgar

3,3 km, Hallbro slott

Historia

3,6 km, Rövar Lilja
3,8 km, Tecktors grav

Kyrka

3,8 km, Stenkumla kyrka
4,4 km, Träkumla kyrka
7 m, Västerhejde kyrka

Målningar

0 m, Batseba i Västerhejde kyrka
9 m, Gud fader själv i Västerhejde
298 m, Moses i Västerhejde

Naturreservat

3,4 km, Högklint

Platser

4,1 km, Södra hällarna i Visby

Runor

3,8 km, Gårdsägare i Danmark

Skulptur

4,4 km, Processionskrucifix
3,9 km, Strumpor till alla

Socken

3 m, Västerhejde socken

Stränder

3,0 km, Fridhem

Ängen

2,4 km, Kuse änge, Lillängen
3,8 km, Stenkumla prästäng

Färjor

6,3 km, Destination Gotland