Marknader på Gotland


Guide

Gotland, Marknader på Gotland - foto: Bernt Enderborg

Varje år arrangeras minst sex marknader, och till detta kommer olika tillställningar och sockendagar.

Marknader på Gotland

Obs! i listan nedan finns också tillställningar med marknadsinslag. Här finns datum fem år framåt för de riktiga marknaderna: Marknader på Gotland.

Välkommen till Gotland!
/text och foto Bernt Enderborg