Liffrideskeppen


Skeppssättningar - Alskog - Nära - Karta

Gotland, Liffrideskeppen - foto: Bernt Enderborg

Gravfältet vid Liffride är 40x25 meter och har tre runda stensättningar och två skeppssättningar. Den norra skeppssättningen hör hemma kring övergången mellan äldre och yngre bronsåldern, 1220-970 f.Kr, medan den södra tillhör yngre bronsåldern, 700-500 f.Kr. De flesta skeppssättningar i Sverige är dock från vendeltid (kolonisationstid) och vikingatid, dvs andra sidan Kristi födelse, t ex riksbekanta Ale stenar som är från Vendeltid, mellan 400-900 år e.Kr, men när du kikar på gotländska sådana är de ofta ett par tusen år äldre, som de i Liffride.

För att placera Liffrideskeppen i tiden kan vi säga att Homeros och bukiga skepp är från 800 före Kristus, tidernas störste moralfilosof, åtminstone om man läser Walt Whitman, men Mosen är samtida med den norra skeppssättningen, den äldsta. Odysseus, Polyfemos och grabbarna skulle inte se världens ljus på många hundra år än när folk i Alskog började pyssla om sina kära döda i Liffride.

Stensättningar, Liffride, Alskog socken

Också stensättningarna tillhör olika tidsperioder, från 5-600 år f.Kr, där man fann brända ben och enstaka keramikskärvor till århundraden kring dennes födelse, där man fann en vuxen, ett barn och ben från en hund.

Området har använts bl a som gravfält, och det finns mer där i skogarna som visar att gutarna har varit på just denna plats väldigt länge, över 3.000 år i alla fall.

Skeppssättningar, Liffride, Alskog socken

Vill du se skeppssättningar och sånt rekommenderar Guteinfo Gålrum i samma socken, där det finns mer av allting, inklusive ett jättelikt bronsåldersröse i Dikkare hage som forskare envisas med att kalla Digerrojr pga en felskrivning kring 1800; Digarojr ligger längre söderut i socknen Garde, några kilometrar fågelvägen.

Men Liffride skeppssättningar är en skön plats att sätta sig att begrunda och måhända låta Gotlands gamla backar tala om att det är människan som går fram och tillbaka och hit och tid under årtusendenas makliga stillasittande, som Allan Nilsson sjunger i sin ändlösa visa, och pga sin ålder är de utan vidare en stor sevärdhet i Norden.

---------------
Ps. Eftersom Guteinfo visar vägbeskrivningar med utgångspunkt från Visby så vill vi tala om att du inte får svänga in vänster på vägen nära Ljugarn utan du får köra runt och ta dig in från Ollajvs. Dra ner A:et till strax söder om B:et så hittar du. Och, ja, det kommer funktioner som visar vägen varifrån du är, om du vill det. Ds.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

5,0 km, En vandring i Fjäle ängar
2,4 km, En vandringsled i Ardre, Kapungs slott
3,3 km, Folhammar eller Fågelhammar
2,7 km, Ljugarns förskola - Bikupan
3,7 km, Ljuvliga Ljugarn på Gotland - film
4,4 km, Nu blåser vi ut ljusen
5,9 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Bilder

3,9 km, Med solen i ryggen

Bildsten

3,0 km, En blåsbälg till fågelhamn
3,0 km, Midvinterblot från vikingatiden
3,0 km, Var de fredliga handelsmän
3,0 km, Är det smeden Volund

Fiskeläge

3,9 km, Gamle hamn i Ljugarn
4,2 km, Langbjänne, Langbjenne fiskeläge
4,2 km, Svajde fiskeläge
3,5 km, Vitvär fiskeläge

Fornborgar

3,0 km, Fornborgen Burgen eller Burgvallen
2,2 km, Kaupungs slott

Fritid

3,5 km, Vandring längs Ljugarnstranden och Ardreskogen

Företag

3,4 km, Ljugarns Bygg

Hamnar

4,3 km, Ljugarns hamn

Historia

5,3 km, Anckarströms änka
3,5 km, Portklappen i Alskog
5,6 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

3,1 km, Ardre kastal

Kuriosa

1,9 km, En sojde
3,9 km, Flodhästen i Ljugarn

Kyrka

3,5 km, Alskog kyrka
3,2 km, Ardre kyrka
1,7 km, Gunfjauns kapell

Kåseri

4,3 km, Ellinor på land
4,3 km, I centralplaneringens anda
4,3 km, Lemviqs Apotek
3,7 km, Ljugarn med Fish n Chips
4,2 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

5,0 km, Fjäle ängar
5,8 km, Käldänge
3,0 km, Kämpgrav i Ardre
5,3 km, Kämpgravar i Juves änge
2,2 km, Visne ängar

Magiska Gotland

3,5 km, En skön kväll i Ljugarn 7/8-2006
5,7 km, Hur mycket magi tål du
4,0 km, Månen
3,7 km, Ta det lugnt - besök Ljugarn i stället
3,0 km, Upp och hoppa bror

Museer

4,3 km, Fossilmuseum
4,3 km, Ljugarn strandridaregård
4,4 km, Strandbygdsmuseum i Ljugarn

Målningar

3,5 km, Alskogaren - glasmålare
3,5 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

4,3 km, Folhammar
3,1 km, Ollajvs naturreservat

Platser

5,6 km, Visbjerg
3,5 km, Vitvär, namnet = Widfärswik

Rauk

4,3 km, Folhammar
4,3 km, Var kommer de ifrån?

Reklam

3,7 km, Husbyggarna

Skeppssättningar

2,8 km, Gålrum gravfält
0 m, Liffrideskeppen

Skulptur

3,1 km, En biskop från 1100-talet
3,5 km, Globus, stenkonstnär
3,5 km, Josefs första dröm

Slipskåror

3,6 km, Lite till om slipskåror

Socken

3,5 km, Alskog

Stenrösen

2,8 km, Dikkarehagens röse

Stränder

3,6 km, Ljugarns strand
4,3 km, Svajde

Ängen

3,6 km, Hemängen i Ljugarn
5,8 km, Käldänge
3,2 km, Mullvalds änge