Kyrkan som står barfota


Historia - Garda - Nära - Karta

Gotland, Kyrkan som står barfota - foto: Bernt Enderborg

Bilden visar stensockeln på det gotiska koret från 1300-talet på Garde kyrka.

Stensockel på Garda kyrka

På kyrkans norra sida kan du se sockeln i genomskärning. Experten Erland Lagerlöf (källa se God Gardesten) säger att "Koret och sakristian har ovanligt höga skråkantade socklar som uppåt avslutas med rundstav".

Men märk en sak till: långhuset, och tornet, har ingen markerad stensockel.

Ingen stensockel på Garda kyrka

Bilden visar södra sidan av tornet och långhuset, som är från 1100-talet. Kyrkan är ingalunda på väg till Canossa trots hon "står barfota", som den store utforskaren av Gotlands kyrkor, Johnny Roosval, uttryckte det.

Det sägs också att detta är ett bevis för kyrkans höga ålder, hon anses vara en av Gotlands äldsta stenkyrkor, och därmed gäller samma sak för den goda Gardestenen, men att hon står barfota kan man väl tycka är både väl och illa skrivet...

---

Lite förklaring av texten

Fursten Henrik blev på 1000-talet kvitt ett bann från Gregorius IV genom att sista biten på sin botgörarvandring till Canossa för att återfå kungakronan gå barfota, dvs Garde kyrka kan utan vidare stolt stå kvar där hon gör.

Uttrycket "väl eller illa skrivet" kommer från Nils Ferlins dikt "Du har tappat ditt ord" från diktsamligen "Barfotabarn" som utkom 1933. Som du ser i texten ovan avslutas detta uttryck med tre prickar, vilket betyder att texten egentligen fortsätter, nåt har uteslutits. Och alla som tycker om Ferlin vet att nästa textrad i dikten är: "du barfotabarn i livet".

Benny Helgesson Garda kyrka
En tämligen ny tavla av Åsa Ardin Kedja hyllar en utomordentlig handling

Och det är ju lite roligt för att kyrkan "står barfota" men hon är sannerligen också i livet, t ex blev hon känd genom att nuvarande präst Benny Helgesson tog emot flyktingar från Syrien i sitt hem, dvs prästgården, som ligger strax bakom kyrkan.

- Jakob skulle ha gillat Benny.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

787 m, Bieffekten
4,7 km, Killingmyr, nyanlagd våtmark
1,1 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

491 m, Motormarknad & Loppis

Fornborgar

4,7 km, Botvidebackar - Walbierg

Historia

35 m, 1100-talstaket i Garde kyrka
1,4 km, Anckarströms änka
2,1 km, En sojde i Garde
3,0 km, God Gardesten
56 m, Kalkstensbrytning i Garde
0 m, Kyrkan som står barfota
28 m, Lite mer om Garde kyrka
61 m, Medeltida gårdsport i Garde
2,3 km, Offerkast av sten
3,1 km, Portklappen i Alskog
1,3 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

4,3 km, Lau kastal

Kuriosa

3,9 km, Mangard - med anor från vikingatiden
4,3 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

3,1 km, Alskog kyrka
30 m, Garde kyrka
4,4 km, Lau kyrka
4,0 km, Lye kyrka

Kåseri

49 m, Nog ser det ut som
4,0 km, Tänk mer

Kämpgravar

323 m, Graips hus
1,4 km, Käldänge
2,5 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

1,4 km, Hur mycket magi tål du
4,5 km, Några bilder på Lau
4,1 km, Vinter i världens vackraste land
4,1 km, Älvorna dansar

Målningar

3,1 km, Alskogaren - glasmålare
4,4 km, Aposteln Petrus i Lau
47 m, Boris och Gleb
4,4 km, Den unge Jesus
3,1 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel
3,9 km, Medeltida glasmålningar

Naturreservat

2,3 km, Bosarve naturskog

Platser

4,8 km, Godugn - stenåldersgrotta
5,0 km, Lau käldu
1,3 km, Visbjerg

Runor

21 m, En av våra kyrkor

Saga

3,3 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

4,6 km, Gålrum gravfält
3,9 km, Bandeläins täppu
3,4 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

4,4 km, Altartavlan i Lau kyrka
3,9 km, Barnamorden
3,1 km, Globus, stenkonstnär
3,1 km, Josefs första dröm
4,3 km, Medeltida föreställningar
3,9 km, Relikkista från 1100-talet
4,4 km, Triumfkrucifixet i Lau
4,4 km, Tvivlaren i Lau
3,9 km, Tänkaren i Lye

Socken

3,1 km, Alskog

Stenrösen

3,3 km, Digerrojr

Stränder

4,4 km, Sigvaldebadet

Ängen

1,4 km, Käldänge