Ahr fiskeläge


Fiskeläge - Fleringe - Nära - Karta

Gotland, Ahr fiskeläge - foto: Bernt Enderborg

Alldeles innanför Falholmen, väl skyddat från vilda näckar och nymfer, ligger Ahrs fiskeläge med nio bodar i en liten vik med ett halvdussin bryggor. Bodarna är privatägda och fiskeläget sköts av en förening.

Ahrs fiskeläge i Fleringe socken

Kortet är taget söderifrån och visar den lilla viken. Det var gårdarna i Fleringe socken som fiskade här. Vid 1600-talets slut var Ahr fiskeläge ett av de åtta största på Gotland och ända in på 1900-talet fanns yrkesfiskare, men i nutid är det en idyll för fritidsfiske.

Ahrs fiskeläge

Inifrån fiskeläget åt nordväst till ser man att den gamla utskeppningsplatsen för kalk vid Ahrs bruk fortfarande finns kvar, dock skadad av omilt väder och tidens tanklöshet. Det bröts kalk i trakterna från 1600-talet fram till 1990, ett av kalkbrotten är vida berömt och kallas Blå lagunen.

Ahrs fiskeläge

Vid 1900-talets början lär det ha funnits ett tjugotal fiskare men nu har århundradenas sävliga gång förvandlat levebröd till avkoppling och fritid.

Ahrs fiskeläge

Den 3/9-2014 när solen börjar dra sig tillbaka och fotograferande från nordöst är besvärligt ser jag fiskeläget som en ljusbemängd tavla av Carl Larsson. Det är så vackert att man glömmer bort vardagen. Men också här fanns domnade armar, köldspruckna nävar och folk som väntade när havet lekte tafatt med småbåtar.

Ahrs fiskeläge

I kvällningen kommer folk med kanoter och ger sig ut på blankvatten, och det står ett färgernas spel i dessa kindvarma kvällar.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

4,0 km, Hand i hand

Fiskeläge

0 m, Ahr fiskeläge
3,2 km, Graustäde fiskeläge (Grostäde)

Magiska Gotland

4,0 km, Norra gattet

Medeltida hus

5,0 km, Hau Gård

Museer

6,1 km, Groddagården

Naturreservat

4,4 km, Bräntings haid

Stenrösen

3,1 km, Bronsåldersröse vid Hau

Stränder

1,0 km, Ar - ett smycke
1,3 km, Blå lagunen

Träsk

1,3 km, Bästeträsk
4,1 km, Hau träsk
4,6 km, Lillträsk

Ängen

4,6 km, Hässleänget