Brudsporre


Flora

Gotland, Brudsporre - foto: Bernt Enderborg

Brudsporren,, som jag tror att det är, är enligt den Virtuella Floran en medelstor orkidé med smala ljusgröna blad och rosa blommor.

- Ser du myran?"Två av kalkbladen är smala och utstående, läppen är bred och grunt treflikad med nästan liklånga flikar" säger ovannämnda flora. Den trivs på fuktig, kalkrik mark.

- Spindeln ser du väl? Det gröna bladet till vänster är nån sorts vass eller gräs eller nåt.Ett kort på de övre ännu inte utslagna blommorna.
/text och foto Bernt Enderborg