Rallarros, mjölkört


Flora

Gotland, Rallarros, mjölkört - foto: Bernt Enderborg

Mjölkörten har många namn i Sveriges avlånga land eftersom den är vanlig över hela landet, Rallarros är ett av dem.

Mjölkört

Den här drivan stod vid vägkanten i Buttle ty de trivs på sandiga marker som vägkanter och banvallar, varav den säkert har det namns som används på Gotland, Rallarros, ehuru järnvägen lades ner 1960.


Rallarros

Mer lärdom finns att hämta på den Virtuella Floran. Vi gör egentligen bara sidor om blomstren för att du skall veta vad du kan förvänta dig i olika landskapstyper, sammanställningar kommer snart att börja dyka upp.
/text och foto Bernt Enderborg