Liten blåklocka


Flora

Gotland, Liten blåklocka - foto: Bernt Enderborg

Liten blåklocka förekommer i hela Sverige och växer på torra, öppna ställen, säger den Virtuella Floran.Stora och små blåklockor ser man överallt på Gotland.

/text och foto Bernt Enderborg