Bjärs hög, Bjärs backe


Stenrösen - Norrlanda - Nära - Karta

Gotland, Bjärs hög, Bjärs backe - foto: Bernt Enderborg

Strax bakom Bjärs gård i Norrlanda på väg ut mot Hammars ligger ett gigantiskt röse från bronsåldern - 57 meter i diameter och 5,5 meter högt, nästan 180 meters omkrets sålunda.

Bjärs hög i Norrlanda

Här är ett kort taget ovanpå bronsåldersröset där du ser att det finns ett par kämpgravar alldeles bredvid röset; den största, den närmast på bilden är 25x11 meter.

De stora stenrösena, gravmonumenten, se Guide, är från bronsålderns början, dvs kanske ända från århundradena kring 1.500 år f.Kr. medan en kämpgrav är en ruin av en bostad från äldre järnåldern, århundradena kring Kristi födelse. Det kan alltså skilja så mycket som två tusen år på lämningarna, dvs området har använts i tusentals år.

Kämpgravarna, se Guide, verkar ingå i en by, eller så, ty alldeles söder om och inklusive röset finns en ungefärlig fyrkantig inhägnad från kämpravarnas tid med 500 meters sida där det inom hägnadens ram finns tolv husgrunder.

Stenröse i Norrlanda

Fortsätter man vägen ner mot Hammars så ligger det längs vägkanten ett par, tre stora bronsåldersrösen till, bl a ett överväxt till hälften. Lars-Ulle Gadefors, en bonde i trakten, sa vid ett samtal den 24/7-2015 att det fanns 15-20 stora rösen till alldeles i trakterna. Det första stora röset efter Bjärs hög.

Stenrösen i Norrlanda

Det andra stora röset efter Bjärs hög.

Från stora vägen (146) ner till fiskeläget är det fyra kilometer. Man passerar många rösen förutom de riktigt stora på bilderna ovan. På en liten avstickare in i skogen hittar man också Trullhalsar, och lite längre fram ligger Liste ängar och nere vid stranden där det går att bada återfinns Hammars fiskeläge.

För den som tänker på tider och sånt kan vi väl nämna att bronsåldersrösena är 3.000 eller 3.500 år gamla medan t ex gravfältet vi Trullhalsar sägs vara från Vendeltiden - förutom nutidens folk har det alltså bott människor på platsen väldigt länge, och de har lämnat fantastiska saker efter sig.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

4,6 km, Baju fiskeläge
3,3 km, Hammars fiskeläge

Fornborgar

3,8 km, Ekeskogs fornborg

Gravfält

2,0 km, Trullhalsar

Historia

2,0 km, Flytande järn
3,2 km, Försvarstornet i Norrlanda
2,6 km, Snäckänge med länningar

Kuriosa

3,3 km, Vackert så

Kyrka

4,1 km, Anga kyrka
3,2 km, Norrlanda kyrka

Kåseri

3,1 km, Norra stigluckan i Norrlanda

Medeltida hus

3,6 km, Bringes i Norrlanda

Museer

1,9 km, Norrlanda Fornstuga

Målningar

4,1 km, Angakoden
4,2 km, Bernhardinus av Siena
4,1 km, Den stekte Laurentius
4,1 km, Drakdödaren i Anga
3,2 km, Legenden om S:ta Katarina
4,2 km, Själavägningen i Anga

Naturreservat

6,3 km, Storsund

Platser

6,0 km, Kyrkbinge vattensåg
2,0 km, Vendeltida solur

Skeppssättningar

2,4 km, Butravjs

Skulptur

3,2 km, Barnamorden i Norrlanda
3,2 km, Friser i Norrlanda
3,2 km, Simson och Delila
4,1 km, Triumkrucifixet
3,2 km, Tänkaren i Norrlanda

Stenrösen

0 m, Bjärs hög, Bjärs backe
3,9 km, Båticke i Anga

Ängen

4,4 km, Anga prästänge
4,3 km, Bajänget, Bendes änge
2,9 km, Liste ängar