Viklaumadonnan


Skulptur - Viklau - Nära - Karta

Gotland, Viklaumadonnan - foto: Bernt Enderborg

Givetvis är originalet av Viklamadonnan ivägburen, ovan visas den kopia som finns i dagens kyrka i Viklau.

Viklaumadonnan

Historiska.se säger att madonnan är gjord av lövträ, att dess kondition är god, Jesusbarnet är förlorat, högra handen skadad och att stolens bakre ben är rekonstruerade. Madonnan är från tidig medeltid, 1100-talet, och att dess polykromi, mångfärgenhet, är ovanligt välbevarad. Det sägs rent av att: "Genom sin exceptionellt välbevarade målning intar skulpturen en särställning i den europeiska medeltidens konsthistoria."

Viklaumadonnan

I en artikel av Bengt Stolt i Gotlands Allehanda den 2/9-2008 nämns att den svenske specialisten Peter Tångeberg sagt att madonnan "mycket väl" kan vara tillverkad på Gotland ehuru skulpturen har stildrag gemensamma med såväl fransk stenskulptur som träskulptur i Rhenlandet; ett arbete av Tobias Kunz inom tysk konstforskning sägs bekräfta detta. Slutsatsen från dessa herrar är att en träsnidarverkstad från Köln varit verksam i Visby, ty den "konstnärliga kvaliteten är lika hög" inom båda dessa områden; Tångeberg påstår förresten att "fastlandets träskulpturer är mera standardiserade än de mera högtstående gotländska". Och vidare sägs att t ex krucifixen i Alskog, Ekeby, Endre och Hemse nog har utförts av samma verkstad.

- Allting vackert på Gotland har alltså någon annan än gutarna själva skapat. Det är en av de vanligaste slutsatserna man får del av om man läser lite om Gotlands rika kulturarv, varav alltså mycket är utställt annorstädes än där det hör hemma.

Madonnan har givit namn åt en "verkstad" som kallas Viklaugruppen och som är av "central betydelse också internationellt", se sidan om Viklaugruppen - romansk träskulptur.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,6 km, Bjärges Solljus
2,8 km, Bolagsstämma i Vänge
2,8 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
4,7 km, Hästtjuvar
3,0 km, Western Riders Gotland
3,0 km, Veterantraktorer
3,8 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

5,1 km, Dr Hans Karrillon
3,1 km, En cowgirl
3,1 km, Gotland - hästarnas land
4,3 km, Våtmark

Fauna

3,3 km, En vit stork

Flora

1,6 km, Majviva

Fornborgar

4,1 km, Arängsbacke
5,2 km, Borgen vid Hallegårda
4,2 km, Guldrupe fornborg
2,0 km, Tuna i Viklau
2,3 km, Viklau fornborg

Företag

2,6 km, Bjärges Träförädling AB
4,6 km, Gervide gård
4,0 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

3,5 km, Broa gravfält

Historia

2,5 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
3,6 km, Draken i Vänge
5,1 km, Hagelheim bro
3,7 km, Inbördeskriget 1288
2,7 km, Jacobs minnessten, ringkors
3,6 km, Järnålderns organisation och försvar
3,6 km, Nordens största gravklot
3,6 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,9 km, Eisläggar
3,1 km, En holländare
3,6 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
2,9 km, Jag såg rus
3,6 km, Tors borg
4,5 km, Vad betyder ortnamnet Roma
2,6 km, Vad är det väl
3,0 km, Vikingakläder

Kyrka

4,2 km, Atlingbo kyrka
5,1 km, Björke kyrka
4,3 km, Guldrupe kyrka
4,4 km, Sjonhem kyrka
5 m, Viklau kyrka
3,6 km, Vänge kyrka

Kåseri

3,0 km, En vårsida för 2007
2,9 km, Ett silverne träd
1,9 km, Havets söner
4,3 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

2,5 km, Fornänge i Vänge
3,0 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

1,9 km, En promenad i slutet av maj 2009
2,5 km, Man ser dem sällan
2,7 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

2,3 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
5,2 km, S:ta Katarinas gilleshus
61 m, Viklau medeltida prästgård

Museer

2,7 km, Cedergrens orgelmuseum
5,0 km, Lapidarium i Björke
4,3 km, Russmuseum

Naturreservat

3,9 km, Klosteränget

Platser

1,0 km, Ett gotländskt vattendrag
1,9 km, Tjaukle
2,8 km, Vänge bygdegård

Runor

4,3 km, Mässhaken i Guldrupe
4,8 km, Rodfos sveks i Rumänien
4,3 km, Runor i Guldrupe kyrktorn
4,2 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skulptur

3,6 km, Bysantisk figuration
3,6 km, Den vikingatida kyrktuppen
3,5 km, Ett bart huggande svärd
3,6 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
4 m, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
6 m, Jesus väcker Lasaros
3,6 km, Kvinnans skapelse
3,6 km, Mannens skapelse
3,6 km, Triumfkrucifixet i Vänge
3,6 km, Tuppundret i Vänge
3,6 km, Vattenvarelsen i Vänge
4,4 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
3,6 km, Vem blir sluken
0 m, Viklaumadonnan

Tackar

2,1 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

3,6 km, Vänge prästänge