Dr Hans Karrillon


Bilder - Björke - Nära - Karta

Gotland, Dr Hans Karrillon - foto: Bernt Enderborg

Jag vet inte vad titeln betyder på herr Dr Karrillons minnessten vid Björke kyrka, men att han var ombord på den tyska minikryssaren Albatross 1915 då ryssarna skjöt skeppet i sank alldeles utanför Östergarn tycks vara fallet.

Han måtte väl ha klarat sig ett tag ty minnesstenen vid Östergarns kyrka är ju fullklottrad av namn på folk som väl förmodligen har begravts därstädes. Jag är inte säker på det där sista och jag har inte en aning om varför Dr Hans Karrillon ligger begravd i Björke.

Det hela måste väl ha med första världskriget att skaffa, varför inget skolbarn på Gotland någonsin får höra talas om detta som i stället får lära sig om Gustav Vasa, som inte ens en sekund var kung över Gotland, däremot fick hans armé stryk.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen