Fornbyn Fallet


Bilder - Tingstäde - Nära - Karta

Gotland, Fornbyn Fallet - foto: Bernt Enderborg

Vi har inte lagt ut någon närmare beskrivning av den fornby som kallas Fallet, ty det är lite knepigt att ta sig dit. Men det blir väl bättre när kommunen subventionerat Google för att förbättra bildkvaliteten på hela Gotland.

Det är ett intressant område med rösen, husgrunder och något som säkert kallas stensträngar.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

0 m, Fornbyn Fallet

Fornborgar

1,5 km, Bulverket

Företag

4,2 km, Ljungen's Bigårdar

Gravfält

4,6 km, Bjärs gravfält i Hejnum

Historia

2,0 km, Den medeltida inkörsporten
5,4 km, Gårdsporten vid Riddare

Kyrka

2,1 km, Tingstäde kyrka

Kämpgravar

3,7 km, Rings i Hejnum

Museer

2,3 km, Polhemsgården
1,8 km, Tingstäde fästning

Målningar

2,1 km, Den onde i Tingstäde
2,1 km, Jesus driver ut månglarna

Naturreservat

2,7 km, File hajdar
5,0 km, Kallgatburg
4,9 km, Millumträsk
3,9 km, Tiselhagen

Platser

2,2 km, Kuttu, Kutkäldu
2,0 km, Tingshus eller bostadshus

Skulptur

2,1 km, Törnutdragaren
2,1 km, Vad gör killen - överträdelsens barn

Stränder

1,4 km, Tingstäde träsk

Ängen

5,0 km, Hoigardi