Korsfäst på 1100-talet


Skulptur - Hejnum - Nära - Karta

Gotland, Korsfäst på 1100-talet - foto: Bernt Enderborg

Från den tidigare absidkyrkan i Hejnum återstår några reliefer av högt värde. Det är vikingarnas barn som ville ha denna korsfästning på plats, och de var väl också de som var lite mer praktiskt lagda då de skulle visa hur Jesus steg till väders.

På fotot ovan tycker jag mig se att Jesus är tämligen sur över tilltaget att korsfästa honom samt att han har ett rejält skägg, ett vikingaskägg på nåt sätt.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen