Myren i Hejde


Bilder - Hejde - Nära - Karta

Gotland, Myren i Hejde - foto: Bernt Enderborg

Det är förstås inte bara Lina myr som översvämmas av våren, också myren som lättast ses på vägen mellan Guldrupe och Hejde brukar vara vattenrik. Jag vet inte vad myren heter, om inte Hajdmyr, men det skulle å andra sidan vara ett bra konstigt namn.

Hejde är en stor socken som vi inte har hunnit undersöka tillräckligt ännu.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen