Ajmunds bro


Bilder - Mästerby - Nära - Karta

Gotland, Ajmunds bro - foto: Bernt Enderborg

Ajmunds bro över Sudertingsån vid Suderting var en gång i världen platsen för ett slag mellan danskar och gutar, ty Atterdag ville anno 1361 över bron.

Eftersom Atterdag småningom besegrade gutarna finns en gammal saga om en trollkärring som höll till under bron och fick gutarna att tappa hågen, ty på något sett måste ju det hela förklaras.

Hur det förhåller sig med det där är emellertid osäkert. Ty arkeologer har hittat lämningar av ett slag någon kilomet österut om bron, vid Fjäle myr, varför det inte är alldeles säkert att danskarna verkligen lyckades ta sig över bron. Och det tycks, läste jag i en rapport, som att då danskarna skulle gå över myren på smalaste stället så satte gutarna sig till motvärn men blev emellertid tvungna att fly för övermakten, och danskarna kunde därmed fortsätta sitt mord- och krigståg in mot Visby.

Men att fienden tog sig över på Ajmundsbro är alltså inte alls säkert. Kanske ett gäng gutar stod alldeles som Sven Dufva och vägrade släppa en enda danskjävel över bron. Kanhända var det danskarna med sin tyska knektarmé som hittade på att en trollkärring gömde sig under bron och ställde till förtret, och att det var därför de tog sig över vid Fjäle myr i stället.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

0 m, Ajmunds bro

Bildsten

2,9 km, Bildstenen i Sanda
3,2 km, En bildsten i ett änge

Fornborgar

4,0 km, Långmyrsborg

Gravfält

3,7 km, Ett gravfält i Sanda

Historia

2,7 km, 1361 i Mästerby
5 m, Ajmunds bro - Gotlands nyckel
6,1 km, Det medeltida världsalltet
2,7 km, Ringkorset i Mästerby
2,3 km, Slaget i Mästerby 1361
6,1 km, Vikingar i Eskelhem

Konst

5,4 km, Den gamle och havet

Kuriosa

18 m, Trollkärringens tillhåll

Kyrka

6,1 km, Eskelhem kyrka
3,3 km, Mästerby kyrka
3,3 km, Sanda kyrka

Kåseri

1,5 km, Ett blommande land

Kämpgravar

6,0 km, Kämpgrav i Eskelhem

Magiska Gotland

4,8 km, Det växer fritt på Gotland

Museer

3,3 km, Lars Gullin-museet i Sanda
3,2 km, Mästerby museum
2,5 km, Tjuls järnvägsstation

Målningar

3,3 km, 1100-talets världsdelar
3,3 km, David och Goliat i Mästerby
3,3 km, Helvetesgapet
3,3 km, S:t Nicolaus i Sanda
3,3 km, S:ta Clara av Assisi
3,3 km, Själavägningen i Mästerby
3,3 km, Själavägningen i Sanda
6,1 km, Zodiaken i Eskelhem

Platser

1,6 km, Petarve vattensåg
3,6 km, Sanda bygdegård
3,5 km, Sandaparken

Runor

3,3 km, Kristendomens ålder på Gotland

Skeppssättningar

4,2 km, Gräne skeppssättning

Skulptur

6,1 km, Baggen i Eskelhem
6,1 km, Bullar i Eskelhem
3,3 km, Dom har koll på dig
3,3 km, Guldgänget i Sanda
3,3 km, Jungfru Maria spinner purpurull
6,0 km, Jungfru Marie bebådelse
3,3 km, Matteus - änglamänniskan

Slipskåror

5,4 km, Så gjordes slipskårorna

Stenrösen

3,6 km, Stenröse vid vägen till Dans

Ängen

1,6 km, Mästerby änge
6,0 km, Prästänget i Eskelhem, Maldes änge