Sma broar


Bilder

Gotland, Sma broar - foto: Bernt Enderborg

Högsommartid är Närsån inte särskilt vattenbemängd överallt.

Bilden är tagen strax öster om vad jag tror närkar kallar Sma broar, säker är jag ingalunda.

Tar man sig till När kyrka så går en stig längs ån och promenerar man den kommer man småningom till Sma broar. Det var förresten där som ett par närkar enligt Allan Nilssons skojiga sång gick över ån för att se var den laubo de slagit ihjäl kommit från. Det skulle dom aldrig ha gjort.

2-1 till Lau.
/text och foto Bernt Enderborg