Våtmark


Bilder - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Våtmark - foto: Bernt Enderborg

Gotland har utdikats ordentligt under de senaste århundradena. Men här och var ser man i alla fall Gotlands gamla konstitution, ute i naturen.

I skogen någon kilometer nedanför Sudabös i Vänge rinner en sorts bäck/våtmark i sakta mak framåt, inte så långt ifrån fornborgen. Marken gungar.

Fotografiet är taget under den torrare delen av året.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

1,7 km, Bjärges Solljus
1,7 km, Bolagsstämma i Vänge
1,8 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
4,9 km, Hästtjuvar
2,0 km, Western Riders Gotland
1,9 km, Veterantraktorer
849 m, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,0 km, En cowgirl
2,1 km, Gotland - hästarnas land
3,8 km, Krasse
0 m, Våtmark

Bildsten

4,6 km, Änges bildstenar

Fauna

1,4 km, En vit stork

Flora

3,6 km, Majviva

Fornborgar

289 m, Arängsbacke
4,4 km, Guldrupe fornborg
6,1 km, Tomase fornborg
4,5 km, Viklau fornborg

Företag

1,7 km, Bjärges Träförädling AB
4,9 km, Gervide gård
2,1 km, GOTFire Värmesystem

Historia

4,0 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
1,7 km, Draken i Vänge
3,9 km, Festplatsen i Buttle
3,2 km, Jacobs minnessten, ringkors
1,7 km, Järnålderns organisation och försvar
1,7 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,5 km, En holländare
1,7 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
4,4 km, Jag såg rus
1,7 km, Tors borg
1,7 km, Vad är det väl
4,4 km, Vikingakläder

Kyrka

4,0 km, Buttle kyrka
4,3 km, Viklau kyrka
1,7 km, Vänge kyrka

Kåseri

2,5 km, En vårsida för 2007
2,0 km, Ett silverne träd
2,6 km, Havets söner

Kämpgravar

1,9 km, Fornänge i Vänge
4,4 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

3,3 km, En promenad i slutet av maj 2009
2,4 km, Man ser dem sällan
1,6 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,3 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

1,6 km, Cedergrens orgelmuseum

Målningar

4,0 km, Himmelsk dagg i Buttle
4,0 km, Själavägningen i Buttle

Naturreservat

3,3 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

3,2 km, Buttle järnvägsstation
3,8 km, Ett gotländskt vattendrag
3,7 km, Tjaukle
1,8 km, Vänge bygdegård

Skulptur

1,7 km, Bysantisk figuration
1,7 km, Den vikingatida kyrktuppen
1,7 km, Ett bart huggande svärd
1,7 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
4,3 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
4,3 km, Jesus väcker Lasaros
4,1 km, Kejsaren i Buttle
1,7 km, Kvinnans skapelse
1,7 km, Mannens skapelse
4,0 km, Solsymbolen i Buttle kyrka
1,7 km, Triumfkrucifixet i Vänge
1,7 km, Tuppundret i Vänge
1,6 km, Vattenvarelsen i Vänge
1,7 km, Vem blir sluken
4,3 km, Viklaumadonnan
4,0 km, Överträdelsens barn i Buttle

Slipskåror

4,8 km, Världens största samling slipskåror

Stenrösen

3,5 km, Disroir, disrojr

Tackar

3,1 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

1,8 km, Vänge prästänge