Svensk ögontröst


Flora

Gotland, Svensk ögontröst - foto: Bernt Enderborg

Ögontröst finns av olika slag, variateter, varav fem i Sverige. De tillhör något som kallas snyltrotväxter, halvparasitisk, och sitt namn har den fått från att en gång i världen troddes den hjälpa vid ögonsjukdomar.

Inom Sveriges avlånga gränser är ögontröst en vanlig växt, däremot varieteten "svensk ögontröst" finns bara på Gotland. Det beror på våra talrika ängen och den mångfald av blomster och glädje som är tillfinnandes i dem, t ex i Anga prästänge.Visst kan man fråga sig varför denna varietet heter svensk ögontröst när gutnisk ögontröst vore naturligare. Eftersom vanligt hyggligt folk från svenska fastlandet inte kan ta sig till Gotland för vad det motsvarar att köra bil på landsvägen, kan man väl inte gärna påstå att Gotland är en del av Sverige. En erövrad provins visst, men landsdel? Knappast.

Men svensk ögontröst finns förstås i flera länder, t ex Estland, och ännu mer information om den hittar du på den virtuella floran.
/text och foto Bernt Enderborg