Hallbro slott


Fornborgar - Västerhejde - Nära - Karta

Gotland, Hallbro slott - foto: Bernt Enderborg

Strelow som skrev Chronica Guthilandorum tryckt 1633 i Köpenhamn, en av de första historieböcker om Gotland, sa att Visborgs slott som byggdes i början av 1400-talet hade en föregångare i Allhagen i Västerhejde. På bilden ovan ser du en liten bit av den västra muren på föregångaren, som det kanhända har stått träpalissader på; till vänster om vallen är det en cirka 10 meter hög sluttning.

Hallbro slott, vallen

Bilden visar en liten bit av muren i söder, som har två ingångar. Sammanlagt är vallen av sten 210 meter lång, på sina håll sju meter bred och två meter hög.

Hallbro slott, muren

En bit av den ursprungliga muren, staplad kalksten. Från nordväst till öst är "slottet" skyddat av branta sluttningar.

Staplad mur på Hallbro slott

Riktigt varför dessa fornborgar kallas "slott" lite här och var, som t ex Kaupungsslott, är det väl ingen som säkert kan säga men på sidan om Kastalle i Vamlingbo antar vi att det har med ordet kastal att göra, som på engelska heter castle och på svenska slott.

Något slott kommer du inte att hitta utan en fornborg på toppen av en klint med skyddsvallar där klinten i sig själv inte skyddar. Det finns inga byggnader utan ovanpå ser det ut som på bilden.

Snäck Hallbro slott

Den gran som sticker upp en bit till vänster står en bit upp i sluttningen, annars är trätopparna under klinten. Den röda pilen pekar på höghuset ute vid Snäck, ett stycke norr om Visby, se sidan om Flundreviken. Man kan övervaka en stor del av kusten kring Visby från Hallbro slott; nästa fornborg är Bygdeborg, strax norr om Snäck.

Visby från Hallbro slott

Mitt i bilden ser du Visby från Hallbro slott, till vänster husen vid Snäck. Sägnerna säger att Erik av Pommern skulle ha haft ett fäste här före Visborgs slott var färdigbyggt. Svenska Turistföreningens årsskrift, 1887, säger: "...Hallbro slott (enligt sägen en tid Erik XIII:s röfvarborg), från hvars topp man har en präktig utsigt öfver haf och land".

Det är nog inte sant att Eric XIII (av Pommern, unionsdrottning Margaretas efterföljare) höll till vid Hallbro slott utan somliga av nutidens forskare säger att han tog över det slott, Visborg slott, som Tyska orden hade påbörjat alldeles i slutet av 1300-talet. Eric av Pommern var förmodligen inte sjörövare heller, och den som så småningom genomförde hans politik på ett vedervärdigt sätt var Gustav Vasa, dvs avskaffade Hansans handelsmonopol.

Stigar vid Hallbro slott

Det löper trevliga promenadstigar kors och tvärs i skogen i nejderna. Någon större sevärdhet är emellertid Hallbro slott inte men spännande nog ändå ty det måste ha hänt saker och ting i trakterna och kanhända satt det en gute på vakt i "slottet" hela medeltiden igenom, se Gutasagan.

Med en spanare på Hallbro slott och en annan vid Bygdeborg så kunde inte någon ta sig in i den inbuktning på Gotland där Visby ligger ungefär längst in. Fornborgen är troligen från århundradena efter Kristi födelse, och från vikingatiden och framåt hölls det antagligen vakt på båda ställen över de små vikingatida hamnarna som låg i denna inbuktning, som Fridhem, Kopparsvik, Visby, Gustavsvik och Snäck.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bildsten

3,0 km, Forse bildsten
1,8 km, Suderbys bildsten

Fiskeläge

5,8 km, Blåhäll fiskeläge
991 m, Ygne fiskeläge

Fornborgar

0 m, Hallbro slott

Historia

1,3 km, Rövar Lilja

Kyrka

3,3 km, Västerhejde kyrka

Målningar

3,3 km, Batseba i Västerhejde kyrka
3,3 km, Gud fader själv i Västerhejde
3,0 km, Moses i Västerhejde

Naturreservat

2,0 km, Högklint

Platser

5,6 km, Södra hällarna i Visby

Socken

3,3 km, Västerhejde socken

Stränder

2,4 km, Fridhem

Ängen

1,4 km, Kuse änge, Lillängen

Färjor

7,8 km, Destination Gotland