Det medeltida världsalltet


Historia - Eskelhem - Nära - Karta

Gotland, Det medeltida världsalltet - foto: Bernt Enderborg

På norra tornväggen i Eskelhem kyrka finns en unik och magnifik bild från 1200-talet. För att försöka förstå medeltiden har vi tidigare resonerat om universums storlek på sidan: Något om den medeltida tankevärlden, där den sublunariska världen korteligen omtalas. Och vidare vad gäller rymdliga frågor har vi visat att folk på medeltiden inte alls trodde att jorden var platt, se vad Jesus håller i handen:

Altartavlan i Lojsta
Bilden kommer från altartavlan i Lojsta kyrka, 1300-talet, se också Jesus som världsdomare

Även om kartan var uppåt väggarna så var jorden rund; ovan på bilden är dock jorden fylld med symbolik av något slag som jag ännu inte vet vad den betyder.

Håll reda på planeterna

När detta skrivs den 3 maj 2014 kan jag stjärnklara nätter gå ut och se Jupiter i väst, Mars i söder och Saturnus i sydöst - det är ofantligt lätt att tro att planeterna snurrar runt jorden; man kan liksom hålla Jupiter i höger hand och Mars i den vänstra och sakta snurra med runt. Bilden från Eskelhem igen:

Världsalltet i Eskelhem

Att universum såg ut som på bilden ovan kommer från Aristoteles och Ptolemaios, dvs det är gamla, grundligt inarbetade kunskaper som målats i tornet på Eskelhem kyrka ehuru de nog var rätt nya på våra breddgrader.

Jorden i centrum, sen följer i ringarna inifrån räknat:

1) Månen
2) Merkurius
3) Venus
4) Solen, guldfärgad ring
5 Mars, röd ring
6) Jupiter
7) Saturnus

Denna geocentriska världsbild var det nog få som ifrågasatte. Jorden var Guds högsta prioritet, han höll ett öga på oss - på riktigt alltså. Och för alla människor som inte hade tillgång till Tycho Brahes' noggranna stjärnstudier och Copernicus matematiska snille (1500-talet) fanns det inte ens i närheten av en chans att klura ut att universum ser ut så som vi har fått lära oss; Copernicus bok Om himlakropparnas kretslopp publicerades efter hans död 1543, där står att jorden roterar kring sin axel och att solen är i centrum, vilket kallas den heliocentriska världsbilden (Helios är = solen)). Och därtill var det först 1924 som Edwin Hubble kunde bevisa att Andromedagalaxen låg obehagligt långt bortom vår egen galax (rymden var alltså inte bevisat större än vår egen galax för bara 90 år sen; när Dan Andersson skaldar om att "det är något bakom stjärnor" osv så visste han inte särskilt mycket om detta "bakom").

Relief från Grötlingbo kyrka
Bild från den underliga sviten av reliefer på Grötlingbo kyrka, 1300-talet

Målningen i Eskelhem kyrka är från 1200-talet, och det är lätt att sitta på nutida hästar och se ner på medeltiden som en tid av förmörkelse, men i Eskelhem kan du med egna ögon se att kyrkan försökte sprida kunskap. Vi vet inte hur mycket sådant som har funnits i kyrkorna ty mycket har kalkats över, inte bara på grund av nitälskan utan nog också för att målningarna inte såg roliga ut efter 7-800 år. Men en sak som målningen visar är att vetenskap och tidens bildning fanns på Gotland under medeltiden.

- Visste du det?

Eftertankar

Ju mer man lär sig om Gotland desto mer förvånad blir man. I skolan får man i princip lära sig att Gotland var och är isolerat och efterblivet (det sägs ju inte rent ut men är andemeningen), men när man kikar efter både här och där så ser man andra saker. Så det är mitt råd: kika efter.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen