GOTFire Värmesystem


Företag - Vänge - Nära - Karta

Gotland, GOTFire Värmesystem - foto: 0

Gotfire fliseldning är anpassat för uppvärmning av bostadshus och andra lokaler. Systemet matar flis automatiskt från intilliggande förråd och brännaren känner av när matningen bör ske.

Den stora fördelen med Gotfires flisbrännare är den tändande och släckande funktionen som gör att den går att använda hela året om utan problem och att hela eldningsförloppet är övervakat med ett fotomotstånd.

Systemet är driftsäkert och lättskött och har en hög brandsäkerhet. Brännaren uppfyller Boverkets utsläppskrav med god marginal och brännarsystemem är certifierade enligt europanorm EN 303-5.

GOTFire erbjuder en helhetslösning där värmepanna, flisbrännare, flisförråd och ev kulvert ingår, men det går även bra att ansluta brännaren till en befintlig panna.

Flera produkter och mera information hittar du på vår hemsida.

Kontakt

GOTFire AB
Vänge Gandarve 510
622 36 ROMAKLOSTER

Telefon: 0498 - 20 17 50
Fax: 0498 - 20 17 59
Email: info@gotfire.se
Hemsida: GOTFire

Ola, VD & försäljning: ola@gotfire.se
Johnny, försäljning & support: johnny@gotfire.se
Lasse, verkstad & support: lasse@gotfire.se
Annica, ekonomi & administration: annica@gotfire.se

Välkommen!

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,0 km, Bjärges Solljus
1,3 km, Bolagsstämma i Vänge
1,4 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
2,8 km, Hästtjuvar
3,3 km, Western Riders Gotland
3,2 km, Veterantraktorer
2,5 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

3,3 km, En cowgirl
3,4 km, Gotland - hästarnas land
5,7 km, Krasse
2,1 km, Våtmark

Fauna

2,8 km, En vit stork

Flora

4,1 km, Majviva

Fornborgar

1,9 km, Arängsbacke
4,1 km, Tomase fornborg
2,9 km, Viklau fornborg

Företag

2,0 km, Bjärges Träförädling AB
2,8 km, Gervide gård
0 m, GOTFire Värmesystem

Gravfält

5,3 km, Broa gravfält

Historia

2,4 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
643 m, Draken i Vänge
5,4 km, Inbördeskriget 1288
4,3 km, Jacobs minnessten, ringkors
643 m, Järnålderns organisation och försvar
5,3 km, Nordens största gravklot
623 m, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

4,7 km, En holländare
626 m, Fotavtrycken och bilan i Vänge
2,6 km, Jag såg rus
635 m, Tors borg
2,0 km, Vad är det väl
2,6 km, Vikingakläder

Kyrka

3,4 km, Sjonhem kyrka
4,0 km, Viklau kyrka
643 m, Vänge kyrka

Kåseri

965 m, En vårsida för 2007
1,1 km, Ett silverne träd
2,1 km, Havets söner

Kämpgravar

2,5 km, Fornänge i Vänge
2,6 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

3,9 km, En promenad i slutet av maj 2009
1,5 km, Man ser dem sällan
1,9 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,5 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
3,9 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

2,1 km, Cedergrens orgelmuseum
3,3 km, Russmuseum

Naturreservat

4,9 km, Klosteränget

Platser

3,0 km, Ett gotländskt vattendrag
4,4 km, Tjaukle
1,4 km, Vänge bygdegård

Runor

3,3 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

639 m, Bysantisk figuration
638 m, Den vikingatida kyrktuppen
630 m, Ett bart huggande svärd
568 m, Gaitbucken jär a gaitbuck
4,0 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
4,0 km, Jesus väcker Lasaros
623 m, Kvinnans skapelse
634 m, Mannens skapelse
643 m, Triumfkrucifixet i Vänge
622 m, Tuppundret i Vänge
593 m, Vattenvarelsen i Vänge
3,4 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
638 m, Vem blir sluken
4,0 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

3,1 km, Disroir, disrojr

Tackar

3,8 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

502 m, Vänge prästänge