Salepsrot


Flora

Gotland, Salepsrot - foto: Bernt Enderborg

Den ett par decimeter höga (lågväxt säger Floran) salepsroten lyser klart och ganska trekantigt (artnamnet är pyramidalis) på sina ställen. Stjälken har ljusgröna blad.

Salepsrot

Kalkbladen är rosenröda, treflikig läpp, lång, smal, nedåtriktad sporre.

Salepsrot

Salepsroten är sällsynt och finns bara på Öland och Gotland. Och vad det gäller att tala om var den växer, skall jag göra alldeles som drängen Alfred: jag tror jag tar och skiter i det. Men om du gör utflykter i slutet av juni eller början av juli på strandängar, gamla betesmarker och sånt å östra Gotland så lär du få syn på den förr eller senare.
/text och foto Bernt Enderborg