Gotlands kyrkohistoria - kyrkornas ålder


Garde kyrka
Garde kyrka, foto Bernt Enderborg, mer om kyrkan som står forntiden nära

Nedanstående tabell kommer från boken Gotländskt Arkiv 1980 - en artikel av Lena Thunmark-Nylén. Hon har i sin tur hämtat årtalen från Strelows Guthilandiske Krönika, som kom ut 1633, och bl a jämfört dem med vad andra har sagt om kyrkornas ålder, bl Haqvin Spegel och Jöran Wallin.

Några årtal skiljer sig från Strelows krönika på grund av logiska skäl, men Thunmark-Nylén finner dock att Strelow till största delen har rätt i de årtal han angivit.

Kolumnen Marklej kan du för tillfället bortse ifrån - den talar om skattekraften från senare århundraden - och inte alla årtal under Träkyrka stämmer emedan det på några ställen avser en stenkyrka.

Många kyrkor är från 1000-talet men det är ju inte de kyrkor du kan se i dag, utan träkyrkor av något slag, se stavkyrkor.

SockenMarklejTräkyrka årStenkyrka år
  Akebäck 1,5 1149
Ala 1,5 1072 1149
  Alskog 4 1160 1239
  Alva 3 1086 1221
  Anga 1 1200 1286
  Ardre 2 1166 1266
  Atlingbo 2,5 1039
  Bara 1 1091
  Barlingbo 3 1058 1200
  Björke 1,5 1182 1260
  Boge 2,5 1190
  Bro 3 1196 1236
  Bunge 1,5 1169 1221
  Burs 4 1096 1220
  Buttle 1,5 1218
  Bäl 1,5 1169 1246
  Dalhem 6 1046 1209
  Eke 1 1199
  Ekeby 3 1182
  Eksta 3 1160
  Endre 3,5 1200 1297
  Eskelhem 4 1049 1196
  Etelhem 3 1182 1218
  Fardhem 2 1039
  Fide 1 1166
  Fleringe 1,5 1166 1232
  Fole 4 1095 1280
  Follingbo 4 1052 1222
  Fröjel 3 1166 1222
  Fårö 2 1166 1324
  Gammelgarn 2,5 1052 1236
  Ganthem 2,5 1210
  Garde 4 1086 1200
  Gerum 1 1211
  Gothem 4 1052 1199
  Grötlingbo 4 1090 1199
  Guldrupe 1,5 1280
  Hablingbo 4 1050
  Hall 1,5 1182
  Halla 2,5 1193
  Hamra 6 1046
  Hangvar 1,5 1218 1218
  Havdhem 4 1040
  Hejde 3 1090 1239
  Hejdeby 2 1211
  Hejnum 2 1236
  Hellvi 4 1199 1239
  Hemse 2,5 1210
  Hogrän 3 1200 1200
  Hörsne 2,5 1096 1239
  Klinte 2 1046 1231
  Kräklingbo 2 1211 1211
  Källunge 4 1072 1209
  Lau 3 1122 1214
  Levide 3 1058
  Linde 2
  Lojsta 1 1199
  Lokrume 4 1200 1277
  Lummelunda 3 1139 1296
  Lye 2 1058
  Lärbro 6 1086 1211
  Martebo 3 1139
  Mästerby 3 1199
  Norrlanda 2,5 1169
  När 4 1122 1211
  Näs 2 1182
  Othem 2,5 1086 1211
  Roma 3 1086
  Rone 4 1090 1236
  Rute 3 1052 1260
  Sanda 4 1058 1221
  Silte 2 1204
  Sjonhem 1,5 1040 1230
  Sproge 2
  Stenkumla 2,5 1199 1240
  Stenkyrka 4 1032 1255
  Stånga 4 1160
  Sundre 2 1218
  Tingstäde 3,5 1169
  Tofta 1,5 1166 1244
  Träkumla 1 1286
  Vall 3 1167
  Vallstena 3 1091
  Vamlingbo 6 1072
  Viklau 1,5 1199 1262
  Vänge 3 1058 1236
  Väskinde 3 1090
  Västergarn 2,5 1289
  Västerhejde 1,5 1204
  Väte 4 1050
  Öja 4 1086 1232
  Östergarn 1,5 1169


Ett årtal hade förlorat en siffra, nämligen Fårö som angavs till 166, men det är väl tidigt: 1166 skall det förstås vara. Kjell Åberg från Dalsland upptäckte detta och hade vänligheten att höra av sig till oss. Tack Kjell!