En holländare


Kuriosa - Guldrupe - Nära - Karta

Gotland, En holländare - foto: Bernt Enderborg

I Guldrupe står en vacker holländare och bidar tiden strax bredvid vägen. Men det är inte någon som intresserar sig för skaidar, kleidninggi, blaigrar och yvastain längre, förutom den som ser till att vädret inte tar den. Dess tid har blåst förbi och ersatts av elektriska motorer vars liv inte kommer från solen utan från molekyler som stjärnorna satt samman och som man nu har sönder för överskottets skull eller för att ha ihjäl folk.

Det är inte särskilt gamla saker, åtminstone med gutniska mått. Och läser man historien om väderkvarnarna så tycks antalet ha med skattelagstiftning att göra. Ibland får man för sig att det har varit så i all världens tider. Vad som finns har att göra med någon mer eller mindre halvgalen kung som vill ha in skatter för att leva storliv, slarva bort dem på något dumt eller bara sitta på en hög med pengar för maktens skull.

Kvarntypen kallas holländare därför att konstruktionen kommer därifrån, och till skillnad från stolpkvarnarna så är det bara toppen som går att vrida i vind. Vi skall skriva lite mer om kvarnar på Gotland längre fram, var man kan se dem som tas i drift ibland för skoj skull och varför många står just där de står.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,7 km, Bjärges Solljus
3,4 km, Bolagsstämma i Vänge
3,3 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
1,4 km, Western Riders Gotland
1,6 km, Veterantraktorer
2,6 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

1,4 km, En cowgirl
1,3 km, Gotland - hästarnas land
2,2 km, Krasse
4,2 km, Myren i Hejde
3,5 km, Våtmark

Bildsten

5,6 km, Änges bildstenar

Fauna

2,1 km, En vit stork

Flora

1,5 km, Majviva

Fornborgar

3,4 km, Arängsbacke
4,7 km, Binge slott
1,2 km, Guldrupe fornborg
2,5 km, Tuna i Viklau
5,0 km, Viklau fornborg

Företag

2,7 km, Bjärges Träförädling AB
4,7 km, GOTFire Värmesystem

Historia

4,9 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
4,1 km, Draken i Vänge
5,5 km, Festplatsen i Buttle
2,5 km, Hagelheim bro
475 m, Jacobs minnessten, ringkors
4,1 km, Järnålderns organisation och försvar
4,1 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

0 m, En holländare
4,1 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
5,3 km, Jag såg rus
4,1 km, Tors borg
2,7 km, Vad är det väl
5,4 km, Vikingakläder

Kyrka

5,8 km, Atlingbo kyrka
1,5 km, Guldrupe kyrka
3,1 km, Viklau kyrka
4,1 km, Vänge kyrka

Kåseri

4,2 km, En vårsida för 2007
3,7 km, Ett silverne träd
3,0 km, Havets söner
1,4 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

2,2 km, Fornänge i Vänge
5,4 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

1,2 km, En promenad i slutet av maj 2009
3,6 km, Man ser dem sällan
2,8 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

3,1 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

2,6 km, Cedergrens orgelmuseum

Platser

4,0 km, Buttle järnvägsstation
3,6 km, Ett gotländskt vattendrag
1,1 km, Tjaukle
3,3 km, Vänge bygdegård
3,1 km, Västerby komministerboställe

Runor

1,5 km, Mässhaken i Guldrupe
1,4 km, Runor i Guldrupe kyrktorn
5,8 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skulptur

4,1 km, Bysantisk figuration
4,1 km, Den vikingatida kyrktuppen
4,1 km, Ett bart huggande svärd
4,1 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
3,1 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
3,1 km, Jesus väcker Lasaros
4,1 km, Kvinnans skapelse
4,1 km, Mannens skapelse
4,1 km, Triumfkrucifixet i Vänge
4,1 km, Tuppundret i Vänge
4,1 km, Vattenvarelsen i Vänge
4,1 km, Vem blir sluken
3,1 km, Viklaumadonnan

Tackar

1,1 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

4,2 km, Vänge prästänge