Lau kastal


Kastaler - Lau - Nära - Karta

Gotland, Lau kastal - foto: Bernt Enderborg

Alldeles norr om Lau kyrka ligger ruinerna efter den medeltida prästgården. Kärnpartiet är en nästan kvadratisk kastal, 11,70x12,30 meter, som senare har byggts ut. Valvet du ser på bilden tillhör kastalen med två meter tjocka väggar, tjockare än tillbyggnaderna, som uppenbarligen burit några våningar till; hur många vet vi inte, jämför kastalen i Kräklingbo.

Kastalen i Lau

Kastalen, se Guide Gotland, sägs vara från 1100-talet medan tillbyggnaderna är från 12- och 1300-talen. Denna datering kan ifrågasättas, ty i tidigare historieskrivning påstods att kastalen i Visby, Kruttornet, var äldst av alla, daterat till 1100-talet, och därför förebild alla andra sådana på Gotland. Så är det inte, t ex kastalen i Hamra är äldre.

I förbigående kan nämnas några hundra meter norr om kastalen finns ett gravfält med 25 runda och fyllda och stensättningar från tiderna kring Kristi födelse (kanske nåt från bronsåldern också, som skeppssättningarna en långkilometer längre åt norr). Det finns förresten ett större gravfält halvannan km söder om kyrka också, över 100 fornlämningar, men det är yngre än det norra - från tiderna mellan Kristi födelse och vikingatiden ungefär.

Kastal, Lau socken på Gotland

Det återstående valvet täcker det ena av kastalens två rum. Den understa våningen på kastalerna vad försedda med stenvalv (kanske säkert förråd) och ingången fanns på andra våningen.

Lau kastal är utan vidare en sevärdhet i hela Norden. Den har förmodligen sina rötter i vikingatiden, utbyggd under medeltiden och ligger alldeles bredvid den tidigare korsformade kyrkan - du kan fortfarande se detta såväl på in- som utsidan av kyrkans södra vägg - som har berett så många historiker problem. Det är nämligen den största kyrkan på landet och många är teorierna. I förbigående ska jag bara säga att det finns en välbevarad och stor vikingahamn i Lau socken, men än så länge berättar jag inte var utan tillägger bara till teorierna att "dei va gutt om lauboa" fram till mitten av 1300-talet.

I Lau socken finns alla de vanliga historiska perioderna väl representerade, mer än vad du tror.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,7 km, Bieffekten
3,6 km, Ormkvinnans barn 2006
3,7 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Bilder

4,7 km, En väderkvarn

Bildsten

4,7 km, Närkar raised stain atar

Evenemang

3,8 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

5,8 km, Nätbodar fiskeläge (Trådstrand)
5,3 km, Svajde fiskeläge
3,8 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

2,2 km, Botvidebackar - Walbierg

Gravfält

4,9 km, Rikviderojr
2,4 km, Stensättningar, bronsålder

Historia

4,3 km, 1100-talstaket i Garde kyrka
4,3 km, Anckarströms änka
4,3 km, Kalkstensbrytning i Garde
4,3 km, Kyrkan som står barfota
4,3 km, Lite mer om Garde kyrka
4,4 km, Medeltida gårdsport i Garde
2,9 km, Sockennamnet När
3,8 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

0 m, Lau kastal

Kuriosa

51 m, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

4,3 km, Garde kyrka
76 m, Lau kyrka
2,9 km, När kyrka

Kåseri

4,3 km, Nog ser det ut som
5,3 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

4,6 km, Graips hus
3,4 km, Käldänge
3,3 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

3,6 km, Hur mycket magi tål du
5,5 km, Månen
2,4 km, Några bilder på Lau
3,1 km, Vinter i världens vackraste land
414 m, Älvorna dansar

Målningar

97 m, Aposteln Petrus i Lau
4,3 km, Boris och Gleb
84 m, Den unge Jesus
2,9 km, Kyrkbänkarna i När

Naturreservat

4,6 km, Bosarve naturskog
5,7 km, Ollajvs naturreservat

Platser

1,9 km, Godugn - stenåldersgrotta
1,6 km, Lau käldu
3,8 km, Visbjerg

Runor

4,3 km, En av våra kyrkor

Saga

3,0 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

1,2 km, Bandeläins täppu
3,1 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

82 m, Altartavlan i Lau kyrka
55 m, Medeltida föreställningar
2,9 km, Skördeundret i När
72 m, Triumfkrucifixet i Lau
94 m, Tvivlaren i Lau

Stenrösen

3,0 km, Digerrojr

Stränder

3,2 km, Lausviken
5,2 km, Svajde

Ängen

3,5 km, Käldänge