Globus, stenkonstnär


Skulptur - Alskog - Nära - Karta

Gotland, Globus, stenkonstnär - foto: Bernt Enderborg

Långhusportalen i Alskog kyrka från slutet av 1100-talet har en primitiv och folkligt robust utsmyckning på kapitälen, säger Bengt G. Söderberg i boken Gotland, Allhems förlag Malmö, som alltså på detta sätt avlyser en intressant konstnär i närhet av vikingatiden. Relieferna är inte stora, bevarade från en tidigare kyrka än dagens.

Globus, stenkonst, Alskog kyrka

Utforskaren av Gotlands kyrkor och namngivaren, Johnny Roosval, kallar den okända konstnären för Globus på grund av reliefernas utseende. Se också Stenmästarna, där det står var du kan få se flera verk av Globus.

Globus, anonymnamn, Alskog kyrka

Enligt Söderberg är motivet svårtolkat. I centrum syns en man med en bok och intill honom ett lejon, se tidigare bild, men som synes också en drake och en ängel bakom en knäböjande adorant (tillbedjare) - Erland Lagerlöf i Alskogs kyrka, Sveriges kyrkor, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1968, s 177.

Möjligen, säger Lagerlöf, s 177, "...skall scenen framställa evangelisten Markus med sin symbol, lejonet, samt adoranten möjligen en donator. Ängeln och draken representerar förmodligen det goda och det onda".

Här finns lite om Markus, och här mer om vem målningar i kyrkorna ofta visar.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

3,9 km, Bieffekten
5,9 km, En vandringsled i Ardre, Kapungs slott
4,4 km, Ljugarns förskola - Bikupan
2,4 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

3,3 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

3,6 km, Svajde fiskeläge
3,7 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

4,3 km, Botvidebackar - Walbierg
4,3 km, Fornborgen Burgen eller Burgvallen
5,7 km, Kaupungs slott

Historia

3,2 km, 1100-talstaket i Garde kyrka
1,7 km, Anckarströms änka
4,1 km, En sojde i Garde
2,5 km, God Gardesten
3,2 km, Kalkstensbrytning i Garde
3,1 km, Kyrkan som står barfota
3,2 km, Lite mer om Garde kyrka
3,1 km, Medeltida gårdsport i Garde
4,2 km, Offerkast av sten
80 m, Portklappen i Alskog
2,1 km, Visbjerg - promenadguiden

Kuriosa

5,3 km, En sojde

Kyrka

77 m, Alskog kyrka
3,2 km, Garde kyrka
5,2 km, Gunfjauns kapell

Kåseri

3,2 km, Nog ser det ut som
3,6 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

3,1 km, Graips hus
2,3 km, Käldänge
2,0 km, Kämpgravar i Juves änge
3,9 km, Visne ängar

Magiska Gotland

2,2 km, Hur mycket magi tål du
3,6 km, Månen
3,9 km, Några bilder på Lau

Målningar

65 m, Alskogaren - glasmålare
3,2 km, Boris och Gleb
68 m, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

2,6 km, Ollajvs naturreservat

Platser

4,6 km, Godugn - stenåldersgrotta
5,1 km, Lau käldu
2,1 km, Visbjerg

Reklam

4,2 km, Husbyggarna

Runor

3,2 km, En av våra kyrkor

Saga

2,5 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

1,7 km, Gålrum gravfält
4,3 km, Bandeläins täppu
3,5 km, Liffrideskeppen
2,5 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

0 m, Globus, stenkonstnär
80 m, Josefs första dröm

Slipskåror

3,5 km, Lite till om slipskåror

Socken

70 m, Alskog

Stenrösen

2,5 km, Digerrojr
1,8 km, Dikkarehagens röse

Stränder

4,1 km, Lausviken
3,7 km, Svajde

Ängen

2,3 km, Käldänge