Tuggmotstånd i bröden från Bro


Skulptur - Bro - Nära - Karta

Gotland, Tuggmotstånd i bröden från Bro - foto: Bernt Enderborg

Nuförtin när fibrer är så jädrans nyttigt att min son säger att min fru bakar bröd på klinker eftersom det tycks finnas mer fibrer i malen än omalen säd, så drog jag mig till minnes en historia från Bro när jag klampade omkring i kyrkan och förundrades.

Jag kommer inte ihåg historien exakt men jag vill minnas att Strelow nedtecknade sägnen på 1600-talet om att några bondkvinnor på något sätt gjorde nåt hedniskt eller fel, som att baka på en söndag, varför bröden förvandlades till sten på bud ofvanifrån. Bröden förvarades hädanefter i kyrkan för att folk skulle komma ihåg att man inte bakar bröd på felaktiga dagar.

- Tror du att det bara är påhitt? Då får du fara till Bro kyrka och leta efter bröden på bilden ovan. Dom ligger där.

Det är förstås inte mycket att komma dragande med ett par stenar från 1600-talet. Men att historien är från detta århundrade är åtminstone jag övertygad om, ty då åstadkoms bra många korkade saker i religionens namn. När jag får tid skall jag förklara i den historiska avdelningen varför 1600-talet, stormaktstiden, var en bedrövlig tid, korkad.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen