Flytande järn


Historia - Anga - Nära - Karta

Gotland, Flytande järn - foto: Bernt Enderborg

Från järnets introducering i Sverige, se Sveriges äldsta järnugnar, och långt fram i modern tid måste smideshantering av lämningarna att döma varit omfattande på Gotland - det sägs t ex att gravarna århundradena kring Kristi födelse är rena rama järngruvor.

- Men varifrån fick gutarna järn?

Gotlands berggrund, kalk- och sandsten, innehåller helt enkelt inte järn. Trots detta är Gotland övermåttan rikt representerat under järnålderns alla delar. Det är förmodligen så att Gotland under långa tider har exporterat produkter av järn, bl a svärd, spjut och andra vapen.

- Järnet kom nog med istiderna. Det är nämligen svårt att förstå hur dessa kunde förflytta miljontals ton gråberg från Sveriges fastland till Gotland men samtidigt inte dra med tusentals ton järn.

Stenen på bilden ovan innehåller mycket järn och låg och skräpade på en av gravarna vid Trullhalsar i Anga. I den historiska litteraturen kommer du att stöta på påstående om att gutarna importerade järn från fastlandet. Och det kan väl vara möjligt, men många ton har nog plockats direkt från backen här på Gotland (se också Järn på Gotland). Det finns till och med berättelser om att folk från Småland, Kristdala, flyttat till Burs på Gotland för att ägna sig åt järnutvinning på 1800-talet.

Gutarnas import av järn

Det kanske rent av har varit så att det var bra mycket lättare att få tag på järn på Gotland än annorstädes och att det är därför som järnåldern och järnugnar dyker upp först på ön och smidesindustrin var så omfattande hela järnåldern igenom. Bilden ovan visar kusten strax söder om Gudings slott i Eke på sydöstra Gotland. Det finns långa sträckor väldigt stenig kust i dessa trakter, några mil åtminstone, mer eller mindre iordninggjord, dvs bronsåldersfolk har plockat bort sten.

Gutarnas import av järn

Denna sten fanns på stenfältet ovan, järnhaltig. Ofta läser man att gutarna skulle ha importerat järn från svearna, men jag undrar allt det jag. Det verkar ha funnits järn på närmare håll.

Gutarnas import av järn

En annan sak

En och annan känner till att det finns olika lager av vulkanaska i Gotlands berggrund; bilden nedan är tagen längs stranden strax söder om Djupviks fiskeläge ei Aikste.

Lager av vulkanaska i Gotlands berggrund, bentonit

Men jag tror inte att jordens inre, vars kärna består av järn, har spytt sådant på Gotland, några vulkaner har vi inte sett till. Gotland har funnits 4-500 miljoner år, det är ganska länge, alldeles tvärt omöjligt kan väl inte heller detta vara.

- Jo, det är det nog förresten.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

5,7 km, Agbod fiskeläge
2,7 km, Baju fiskeläge
1,5 km, Hammars fiskeläge
4,0 km, Hangrebod fiskeläge

Gravfält

40 m, Trullhalsar

Historia

0 m, Flytande järn
607 m, Snäckänge med länningar

Kuriosa

1,4 km, Vackert så

Kyrka

4,0 km, Anga kyrka

Museer

3,9 km, Norrlanda Fornstuga

Målningar

4,1 km, Angakoden
4,1 km, Bernhardinus av Siena
4,0 km, Den stekte Laurentius
4,0 km, Drakdödaren i Anga
4,1 km, Själavägningen i Anga

Platser

37 m, Vendeltida solur

Skeppssättningar

4,4 km, Butravjs

Skulptur

4,0 km, Triumkrucifixet

Stenrösen

2,0 km, Bjärs hög, Bjärs backe
3,5 km, Båticke i Anga

Ängen

4,3 km, Anga prästänge
2,4 km, Bajänget, Bendes änge
1,0 km, Liste ängar