Vad står det egentligen i Gutalagen


Gutalagen

Gotland, Vad står det egentligen i Gutalagen - foto: Bernt Enderborg

Gutalagen som inte brukar räknas in i de svenska landskapslagarna innehåller förstås mycket information om det medeltida samhället. Vi skall kika lite i paragraferna för att se om vi kan bli klokare.

Vi vet givetvis att en och annan på Gotland inte tycker att Gutelagen har särskilt mycket med marknadsföring att skaffa. Det är fel, och om tar man sig en titt i litteraturen sen 1500-talet så blir man strax varse vilka tankar som möter folk när de t ex första gången besöker Visby. Det finns helt enkelt inget ställe i Norden som väcker medeltida tankar lättare eller bättre. Och vi kan lägga till att det gäller norr om alperna också, ty Visby är jämförbar med vilken som helst av dessa städer vad gäller historiska lämningar.

Vi har förut skrivit lite grann om trälar där vi inte håller med om den gängse bilden av människodjur som krälade i stoftet och kunde behandla efter behag. Det förhåller sig helt enkelt inte så, men ett av problemen är att det finns ingen paragraf som slår fast vad en träl är. Om du tänker på det så behöver det egentligen inte betyda nåt i sak utan det viktiga var vilka rättigheter och vilket skydd en träl hade. Och så är det förresten än idag. Tror du mig inte? Okej, var i Sveriges Rikes lag står det att man inte får mörda andra?

- Det står helt enkelt inte någonstans. Men det är inte samma sak som att man får lov att låta mörda andra, ty lagen har bestämmelser om vad som händer om du mördar nån, och det är inte heller samma sak som att vi inte vet vad ett mord är.

Och det är där vi skall börja. Hur skyddades vars och ens liv under medeltiden? Var det säkert att gå på gatorna? Behandlades fria och ofria likadant? Vilka straff utmättes?


  • Hämnd
  • /text och foto Bernt Enderborg