Medeltiden på Gotland


Guide

Gotland, Medeltiden på Gotland - foto: Bernt Enderborg

Denna sida går ut på att förstå medeltiden bättre, och därtill att det ännu går att få se allt detta. Det finns mer än vad du tror.

Medeltiden i Sverige kallas tidsperioden mellan vikingatiden och Äldre Vasatiden, 1050 till 1520 e.Kr., dvs till reformationen (i Europa börjar medeltiden efter romarrikets fall till renässansen, pånyttfödelsen) - på sätt och vis handlar medeltiden i Norden om Jesus.

Men eftersom Gotland liksom södra delen av dagens Sverige var danskt, började reformationen 1513 med att Kristian II blev kung, se Wikipedia, och han la fram en räcka lagförslag 1521-22 för att reformera kyrkan (dansken Sören Norby var länsman på Gotland).

Koggen utgjorde medeltidens utveckling av vikingaskeppen

Gotlands medeltid

Grundläggande tankar och värderingar, och hur och var du kan se dem.

En första fråga är varför det blev vad vi kallar medeltid, se artikeln om detta och hur kristnandet gick till och vad den egentligen medförde. Hur långt gutarna, som tidens viktigaste handelsnation i våra trakter, drog det hela kan man läsa om i En enastående företeelse i den europeiska kristenheten.

Gotlands medeltida kyrkor är med lätthet det största kulturarvet.

Världsbild och människosyn

Altartavlan i Lojsta kyrka

Att såväl rum, se världsalltet på bild, Amerika fanns inte, som tid, se gravstenen om tidernas slut, var begränsade kan man få klarhet i genom att kika på saker - den medeltida tankevärlden var inte som vår.

Kristendomen och samhällsutvecklingen medförde att människovärdet blev annorlunda, men kom ihåg att religionen var frivillig och envar därmed hade en fri vilja, kanske medeltiden rent av medförde just detta.

Anna Hejdenberg-Brask
Det var dock inte enbart fråga om rättigheter. Du förväntades hjälpa din nästa, skärselden väntade för alla och envar att reda ut deras gärningar, obs! inte deras tro, gärningarna, men dessbättre tycks det ha funnits vardagliga sätt att komma överens med samvetet, se Draken i Gerum.

Den medeltida synen på våra medmänniskor var rimligare, se Lyckans hjul, och kvinnosynen var bättre än du tror, se också sidan om bevisbördan för sexualbrott.

Samhället

Medeltiden, ringmuren

På medeltiden bodde minst 95% av befolkningen på landet varför det ibland kallas ett bondesamhälle. Men som bekant är Gotlands historia under medeltiden ett oändligt skrivande om Hansan, Visby och ringmuren, även om ön ibland kallas för bonderepublik. Det finns dock mer att fundera och kika på än Östersjöns största medeltida stad, och om du tänker på det, så var det bondesamhället som byggde, se Visby växer fram.

Den demokratiska republiken
Rättsstaten Gotland
Medeltidens samhälle, omsorg, fattigvård

Vi skall också här lägga till att det tycks som att Visby inte var utan konkurrens om att bli stad, se Vikingarnas Västergarn.

Krig och elände

Medeltiden, slaget på Röcklinge backe

Artlenburgprivilegiet 1161 - evig fred med tyskarna
Kristi riddares gård 1199 - Baltstaterna kristnas
Inbördeskrig 1288 - land mot stad, ingendera sida vann
Slaget på Röcklinge backe 1313, svenskarna blir slagna
1361 - massgravar på Solens berg, danskarna invaderar Gotland, utrotningskrig
Visby lades i aska 1362, förmodligen av republiken Gotland
Fetaliebröder och Tyska orden, 1389
Kriget med Unionen 1403-1404, drottning Margareta förlorar
1436 - Erik av Pommern belägras av Karl Knutsson Bonde
1446 e.Kr. - krigståg till Gotland, löstes genom förhandling
Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523, danska högadeln misslyckades
1524 e.Kr - Sören Norby slår bondekungen, Gustav Vasa blir slagen

I förbigående kan vi säga att som bekant beskrivs gutarna 1361 som dåligt övade och illa utrustade för att möta den bättre försedda dansk-tyska hären, varför gutarna förlorade, men kikar man på listan ovan, som inte är fullständig, får man nog trots allt ifrågasätta detta. Och det förefaller mig därtill föga troligt att handeln på Östersjön hade utvecklats på Gotland av gutniska vikingar om de hade ett värdelöst försvar.

Övriga artiklar


Förutom ovanstående finns många artiklar under:

Årtalshistoria
Konsthistoria
Krigshistoria

Denna sida uppdateras med ojämna mellanrum ty materialet är ofantligt.
/text och foto Bernt Enderborg