En lort som ett svinatryne


Kåseri - Sproge - Nära - Karta

Gotland, En lort som ett svinatryne - foto: Bernt Enderborg

Vi har ju redan tidigare talat om att hablingar är en församling idel stinkande getabockar (se om Hablingbo kyrka) men det förefaller också som att deras grannar "sprögerna" (som det står i lärda böcker att man kan kalla de som bor i Sproge, fast folk säger nog mest Spraugboa eller så) inte heller intresserade sig särskilt för vad överheten hade för åsikter.

I Sören Norbys räkenskapsbok för tiden 1523-24 finns inga osakliga anteckningar utom på ett ställe (vem Sören Norby var kan du läsa här). Under ett avsnitt om skatteuppbörden i Hablinge ting finns två annorlunda anteckningar. Den ena är i sig inget märkvärdig men den andra lyder:

"Item anders nodœ en lorth som en suiinœ tr˙nœ".

Vad Anders vid Snoder har gjort för att få detta eftermäle av danskarna är inte gott att veta, antagligen inte vad de ville. Förr i världen gjorde ju folk uppror för att staten ville ha en klocka av varje kyrka i landet, nuförtin betalar alla minst varsin klocka varje år. Uppror inträffar oanständigt sällan och ideligen höjs skatter för att ordna något som man uppenbarligen inte klarar av - det kallas välfärd av någon anledning.

När du bråkar och inte alls vill betala den skatt som staten anser, och kanske som Anders Snoder ber dem dra åt helvete, så kan du ge dig attan på att någon flitig tjänsteman antecknar i databasen att du bara är en lort som ett svinatryne.

- Gå med i gutegerillan redan idag!
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

3,2 km, En liten bäck

Bildsten

937 m, Bildstenen vid Stenbro

Fiskeläge

3,0 km, Klase fiskeläge

Historia

3,6 km, Brudkorset i Silte
3,7 km, Russgift och lambgift
2,1 km, Sproge kyrkas byggnadsår stämmer

Kyrka

2,8 km, Silte kyrka
2,1 km, Sproge kyrka

Kåseri

0 m, En lort som ett svinatryne
3,2 km, En utflykt till Snoder strand

Målningar

2,9 km, Altartavlan i Silte

Naturreservat

4,9 km, Haugajnar
3,8 km, Ugnen fågelskyddsområde

Skeppssättningar

3,9 km, Braidfloar

Stenrösen

2,5 km, Snoder stenröse

Stränder

3,4 km, Kvarnåkershamn
3,0 km, Snoderviken

Ängen

3,8 km, Solsänget

Hundar

8,7 km, Alla hundar