Fornborgen Burgen eller Burgvallen


Fornborgar - Ardre - Nära - Karta

Gotland, Fornborgen Burgen eller Burgvallen - foto: Bernt Enderborg

Också den stilla och outsägligt vackra orten Ljugarn på östra Gotland som blommar upp sommartid har givetvis minnen från långt gångna tider. Fornborgen Burgen på Burgbacken mäter 330 x 200 meter, ett riktigt stort bygge alltså, varav du ser en del av vallen på fotot ovan.

Fornborg, Ljugarn, Ardre, Gotland, Bronsåldern

Vallen är rätt rejäl och det man undrar är förstås vad i himmelens namn skulle de ha en sån stor borg till i Ljugarn. Med palissader och dylikt ovanpå så är det inte den lättaste sak i världen att inta borgen (fotot visar utsidan av borgen från ungefär samma ställe som kortet ovan).

De omkring 100 borgarna på Gotland har tillkommit vid olika tider. Det finns tidsgissningar från tidig bronsålder (se Gothemhammar) till vikingatid (se om påbyggnaden av Tors borg), men det antas väl allmänt att de flesta är från århundradena efter Kristi födelse. Borgen i Ljugarn är emellertid nyligen tidsfäst till mitten av bronsåldern, dvs århundraden omkring 1.000 år före Kristi födelse. Borgen är minst 3.000 år gammal.

Fornborg, Ljugarn, Ardre, Gotland, Bronsåldern

Här är det inte den nutida skeppssättningen du skall se utan vallen som löper under husen bakom skeppet. Bilden är tagen strax bredvid gården som nog heter Lauritse. Vi har av Magnus Enderborg fått lite mer information om skeppssättningen. Det är en 40-årspresent till Lavas Niklas, född 64, byggd på en natt av flitiga vänner. - Tack Magnus!

Eftersom vi vet att gutarna hade kolonier i t ex Lettland och Polen på 600-talet så är det nog rimligt anta att inte endast gutarna, även om de var flitigast, kunde fara över havet. Kanske är borgen ett skydd mot anfall från havet. I så fall ingår den nog i den skyddskedja av borgar som ligger längs östra Gotland, för den här delen av Gotland t ex Botvidebackar i Lau (det går att se Ljugarn därifrån), denna fornborg, Kapungs slott, Herrgårdsklint, Tors borg (avsedd för hela Gotland), Grogarnsberget och Gothemhammar. Om borgarna har ett rent försvarssyfte från österifrån kommande folk vid årtusendet efter Kristus, så hade Gotland ett starkt försvar.

Men borgen har alldeles säkert också använts till att förvara gods för kommande export österut. Där kunde folk träffas strax innan seglingssäsong, göra upp om transport och frakter, skaffa skeppslag och allt annat som tarvas för en vikingafärd till Ryssland eller neråt Istanbul (Miklagård) till. Och eftersom nästan 4/5 delar av allt arabiskt silver från tiden i Sverige har upphittats på Gotland så fyllde borgen givetvis sin funktion, att skydda exportvarorna före avfärden men efter det att ägaren hade överlämnat dem till vikingen.

Men i Ljugarn sysslade de nog också med handel av brons, långt före Kristi födelse, dvs borgen bör ha varit i drift ett par tusen år minst.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

3,7 km, En vandringsled i Ardre, Kapungs slott
3,0 km, Folhammar eller Fågelhammar
492 m, Ljugarns förskola - Bikupan
647 m, Ljuvliga Ljugarn på Gotland - film
1,3 km, Nu blåser vi ut ljusen

Bilder

2,3 km, Med solen i ryggen

Bildsten

4,9 km, En blåsbälg till fågelhamn
4,9 km, Midvinterblot från vikingatiden
4,8 km, Var de fredliga handelsmän
4,8 km, Är det smeden Volund

Fiskeläge

889 m, Gamle hamn i Ljugarn
1,2 km, Langbjänne, Langbjenne fiskeläge
2,0 km, Svajde fiskeläge
3,5 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge
1,7 km, Vitvär fiskeläge

Fornborgar

5,1 km, Botvidebackar - Walbierg
0 m, Fornborgen Burgen eller Burgvallen
3,5 km, Kaupungs slott

Fritid

1,7 km, Vandring längs Ljugarnstranden och Ardreskogen

Företag

371 m, Ljugarns Bygg

Hamnar

1,3 km, Ljugarns hamn

Historia

4,3 km, Portklappen i Alskog

Kuriosa

3,3 km, En sojde
2,2 km, Flodhästen i Ljugarn

Kyrka

4,3 km, Alskog kyrka
3,7 km, Gunfjauns kapell

Kåseri

1,2 km, Ellinor på land
1,2 km, I centralplaneringens anda
2,9 km, Lemviqs Apotek
694 m, Ljugarn med Fish n Chips
2,0 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

4,9 km, Kämpgrav i Ardre
5,0 km, Kämpgravar i Juves änge
5,2 km, Visne ängar

Magiska Gotland

773 m, En skön kväll i Ljugarn 7/8-2006
1,7 km, Månen
4,9 km, Några bilder på Lau
647 m, Ta det lugnt - besök Ljugarn i stället
4,9 km, Upp och hoppa bror

Museer

1,2 km, Fossilmuseum
1,2 km, Ljugarn strandridaregård
1,3 km, Strandbygdsmuseum i Ljugarn

Målningar

4,3 km, Alskogaren - glasmålare
4,3 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

2,7 km, Folhammar
1,9 km, Ollajvs naturreservat

Platser

5,5 km, Godugn - stenåldersgrotta
1,7 km, Vitvär, namnet = Widfärswik

Rauk

2,7 km, Folhammar
2,7 km, Var kommer de ifrån?

Reklam

950 m, Husbyggarna

Saga

4,5 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

2,6 km, Gålrum gravfält
6,1 km, Bandeläins täppu
3,0 km, Liffrideskeppen
4,5 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

4,3 km, Globus, stenkonstnär
4,3 km, Josefs första dröm

Socken

4,3 km, Alskog

Stenrösen

4,5 km, Digerrojr
2,5 km, Dikkarehagens röse

Stränder

4,2 km, Lausviken
865 m, Ljugarns strand
2,1 km, Svajde

Ängen

584 m, Hemängen i Ljugarn
4,5 km, Mullvalds änge

Öar

5,3 km, Gräsholmen
4,9 km, Skarpholmen