Folegrana, fornborgen vid Fole granar


Fornborgar - Fole - Nära - Karta

Gotland, Folegrana, fornborgen vid Fole granar - foto: Bernt Enderborg


Vi börjar med namnet. På därstående informationsskylt kallas det hela för "Fornborgen vid Fole Granar", ty det står nämligen på en karta från 1600-talet att stället kallades Fole Granar och då är det ju ett utmärkt namn. Vi drar det lite längre. Skulle en gute säga detta så skulle du höra: "Folegrana" eller "Folgrana". Och alltså kan borgen gott heta Folegrana, men egentligen är det alltså vägsträckan som kallas så.

Fornborgen vid Fole granar

Fornborgen Folegrana är 100 meter i diameter och skyddas av tre stycken i nutid 3-5 meter breda, upp till 1 meter höga vallar. Mellan åtminstone två av vallarna förefaller det ha runnit vatten.

Fole granar

Den innersta vallen har varit stenskodd och kanske har den alldeles som på informationsskyltens standardbild varit försedd med palissad.

Fornborg i Fole socken på Gotland

Det är ofta svårt att göra platser rättvisa med foto, men stället är intressant och ligger i en skön promenadskog där fornborgen öppnar upp lite grann med grönska.

Folegrana

Det är en s.k. flatmarksborg som man tror har använts under järnåldern, dvs från århundraden f.Kr. till vikingatiden slut, jfr Tors borg som påbörjades ett par hundra år e.Kr. och förbättrades senast på 900-talet.

100 meter sydöst om fornborgen finns lämningar efter en gård som återfanns på plats århundradena kring Kristi födelse; det som syns i dag är vad vi kallar kämpgravar.

Det finns rätt gott om fornborgar på Gotland, siffror mellan 70 och 100 brukar nämnas. Man kan gott fråga sig vad de hade alla borgar till - inbördes bråk eller båtledes fiender.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen