Medeltidsveckans innehåll - slaget vid Slyt


Medeltidsveckan - Othem - Nära - Karta

Gotland, Medeltidsveckans innehåll - slaget vid Slyt - foto: Bernt Enderborg

Jag läste i lokaltidningen att folk under Medeltidsveckan 2006 vid Styringheims tältläger på Galgberget inte alls tyckte om Valdemar Atterdag utan i stället ville ha den svenske kungen. Heter han Karl XVI Gustav så kör i vind, annars vet jag inte. Är det Göran Persson så kan Ni behålla honom.

Medeltiden var nog inte alls en tid av stilla kontemplation där kyrkan skrämde slag på folk med allehanda dumheter och vildsinta målningar. Det där med nationalstater fanns just inte, även om efterkommande historieskrivning ger järnet för att förlägga all handling till någon kung ditten eller datten. Hela den politiska bilden är oklar under medeltiden, ingenting förefaller säkert. Men visst säger Gutasagan att gutarna frivilligt gick under svea kungen efter att Awair Strabain slutit fred med honom, men det var nog bara av praktiska skäl just då. På Röcklinge backe i Lärbro fick förresten en svensk kung på skallen av gutarna 1313.

Här är ett förslag till på vad Medeltidsveckan kan tänkas innehålla:

Slaget vid Slyt
Fästet Slyt vars ruiner nog ligger alldeles ovanför Slite Semesterby - bilden ovan är tagen från en backe därstädes, vid ruinen, du ser Boge medeltida kyrka tvärs över viken - var en gång skådeplatsen för ett stort slag (borgen runt kvarnen på Lotsbacken har ryssar kastat upp).

Anno 1404 kastade gutarna tillsammans med Tyska orden unionen under drottning Margareta (Atterdags dotter) av Gotland (läs mer här). Att gutarna skulle ha fruktat svearna eller rent av varit "svenskvänliga" kan alltså gott ifrågasättas, vilket nog inte gäller Visby, se Underkastelsebrevet, men det betyder förstås inte att gutarna inte ville göra affärer med svearna. Gutasagan säger att svear alltid är välkomna till Gotland - och så är det! - men de behöver inte ta armén med sig.

Vi påminner också om att det 1404 bara hade gått drygt 40 år sen den Gutniska republiken skulle ha förintats av Valdemar Atterdag vid Korsbetningen 1361, vilket allt förefaller osannolikt när gutarna tillsammans med Tyska Orden slog Unionsarmén. För den som vill ge tillbaka för 1361 borde alltså slaget vid Slyt 1404 var ett utmärkt tillfälle.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen