Bolagsstämma i Vänge


Artiklar - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Bolagsstämma i Vänge - foto: Bernt Enderborg

Bilden ovan visar till vänster Mats Olofsson, ordförande i Bjärges Avlopp AB, på bolagsstämman i bygdegården den 23 juni 2014; han driver Bjärges Träförädling AB och ledde stämman föredömligt. Bredvid honom sitter vd:n Jonny Hägg, och det är väl de båda som sköter ruljansen och ser till att styrelsen får nåt att fundera på.

Bolagsstämma i Vänge

Några Vängegubbar, från vänster: Lasse, Thomas och Bengt. Det kan tyckas inte alls vara märkvärdigt med en bolagsstämma för Avloppsföretaget i Bjärges, men se det är det visst det.

Bolagsstämma i Vänge

Längst till höger sitter ett nyinflyttad par från Gislaved, bra bra, välkomna till Vänge, men det blidde nåt konstigt blänk i damens glasögon, det ser inte ut så egentligen.

Bolagsstämma i Vänge

Några gubbar till, från vänster Bosse, Erling och Magnus. Det är nämligen så att de här killarna ligger långt före övriga Sverige i miljötänk. Om Gotlands kommun, som kallar sig Region Gotland, vill visa upp miljövänliga Gotland så är det en bra idé att visa gästerna Bjärges i Vänge. Här har man tagit hand om sitt avlopp i långa tider, nuförtin i dammar som också används till konstbevattning, och företaget har också hand om Sveriges modernaste och miljövänligaste gatljus, se Bjärges Solljus.

Bolagsstämma i Vänge

Efter stämman, som avlöpte smärtfritt, allt var i sin ordning, så hade Ulla och Peter ordnat smörgåstårta via Brassica, ett annat Vängeföretag, och kaffe och sånt. En trevlig stund efter allvaret.

Bolagsstämma i Vänge

Företagets nya lekmannarevisor Magnus lät sig väl smaka.

Bolagsstämma i Vänge

Lasse Uddin som ingår i valberedningen.

Det speciella med bolagsstämman är att gutarna sen urminne har samlats och gjort saker tillsammans. Eldsjälar för olika projekt, och när de andra övertygats så står man där allihop och hjälper till med vad man kan. Det finns en historisk vittnesbörd om det där, 1700-talet vill jag minnas, att någon besökande fastlänning var förvånad över att gutarna och gårdarna samlades i stora "boolag" för att göra affärer och lösa gemensamma problem.

Vad gäller tunnvarpan i Hablingbo så skrev jag att det i princip var Hablinge ting som samlades. Nu fanns inget ting för bara Bjärges under vikinga- och medeltid (ingick i Halla ting) men måhända kan man säga att Bjärges Avlopp AB är samma sak som Bjärges ting.

- Du är välkommen du också.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

710 m, Bjärges Solljus
0 m, Bolagsstämma i Vänge
14 m, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
3,6 km, Hästtjuvar
2,1 km, Western Riders Gotland
1,9 km, Veterantraktorer
1,6 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,1 km, En cowgirl
2,2 km, Gotland - hästarnas land
4,6 km, Krasse
1,7 km, Våtmark

Fauna

1,7 km, En vit stork

Flora

2,7 km, Majviva

Fornborgar

1,5 km, Arängsbacke
4,6 km, Guldrupe fornborg
4,3 km, Tuna i Viklau
2,7 km, Viklau fornborg

Företag

686 m, Bjärges Träförädling AB
3,6 km, Gervide gård
1,3 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

5,0 km, Broa gravfält

Historia

2,3 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
809 m, Draken i Vänge
2,9 km, Jacobs minnessten, ringkors
809 m, Järnålderns organisation och försvar
5,1 km, Nordens största gravklot
821 m, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,4 km, En holländare
830 m, Fotavtrycken och bilan i Vänge
2,6 km, Jag såg rus
818 m, Tors borg
705 m, Vad är det väl
2,7 km, Vikingakläder

Kyrka

4,9 km, Guldrupe kyrka
3,9 km, Sjonhem kyrka
2,8 km, Viklau kyrka
809 m, Vänge kyrka

Kåseri

954 m, En vårsida för 2007
405 m, Ett silverne träd
937 m, Havets söner
4,8 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

1,2 km, Fornänge i Vänge
2,7 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

2,5 km, En promenad i slutet av maj 2009
633 m, Man ser dem sällan
562 m, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,0 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
2,8 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

848 m, Cedergrens orgelmuseum
3,8 km, Russmuseum

Naturreservat

4,8 km, Klosteränget
5,1 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

4,8 km, Buttle järnvägsstation
2,1 km, Ett gotländskt vattendrag
3,0 km, Tjaukle
16 m, Vänge bygdegård
6,2 km, Västerby komministerboställe

Runor

4,9 km, Mässhaken i Guldrupe
4,0 km, Rodfos sveks i Rumänien
4,9 km, Runor i Guldrupe kyrktorn

Skulptur

815 m, Bysantisk figuration
816 m, Den vikingatida kyrktuppen
802 m, Ett bart huggande svärd
879 m, Gaitbucken jär a gaitbuck
2,8 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
2,8 km, Jesus väcker Lasaros
830 m, Kvinnans skapelse
818 m, Mannens skapelse
809 m, Triumfkrucifixet i Vänge
827 m, Tuppundret i Vänge
886 m, Vattenvarelsen i Vänge
3,9 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
816 m, Vem blir sluken
2,8 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

4,2 km, Disroir, disrojr

Tackar

2,5 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

922 m, Vänge prästänge