Stora förvar - kannibalerna


Historia - Eksta - Nära - Karta

Gotland, Stora förvar - kannibalerna - foto: Bernt Enderborg

Ute på Stora Karlsö finns det grottor i det siluriska marmorberget. Den största av dem, Stora Förvar, 25 meter djup, var säkert bebodd under stenåldern (det spiknyktra Riksantikvarieämbetet säger dock på därstående information att folk aldrig bott i själva grottan, åtminstone inte någon längre tid, men hur de kan veta det är en gåta).

I förbigående skall vi också tala om att några av de som hittats i grottan kommer från en av de äldsta gravläggningarna i Sverige. De levde 7.400 år före Kristi födelse.

Arkeologer har gjort en makaber upptäckt i de sju meter tjocka lager som grävts ut:

Gravar på Stora Karlsö
Gravar från järnåldern bredvid stigen upp till grottan.

Bland avskrädet i grottan hittades människoben kluvna på längden, omkring 5.000 år gamla. Nu vet vi förstås inte alldeles säkert att det har funnits kannibaler på Stora Karlsö, men å andra sidan finns ganska få anledningar att klyva ben på längden såframt man inte vill åt märgen (som är det goda i kalops).

Stora Förvar på Karlsö
Foto inifrån grottan ut mot havet, märk Bosse i nederkanten.

Nåja, oavsett kannibaler så är Stora Förvar på Karlsö det bästa stället i Sverige att besöka stenåldern. Dom höll till där och det ser likadant ut i dag, svärtade grottväggar, skuggor och sånt.

Slaktbänken i Stora Förvar på Stora karlsö

Inuti grottan ligger en omkring en meter lång sten som slätats av. Slaktbänken?
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen